Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві


П О Л Т А В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

(позачергова третя сесія сьомого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від 29 березня 2016 року

 

Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві у новій редакції

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціальнозначущих питань, активізації жителів м.Полтави щодо участі у бюджетному процесі, керуючись статтями 3, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві у новій редакції (додаток № 1).

 

2. Затвердити форму подання проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві» у новій редакції (додаток № 2).

 

3. Затвердити форму карти аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві» у новій редакції (додаток № 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів.

Міський голова О.Мамай

 

Додаток № 1

до рішення позачергової третьої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання

від 29 березня 2016 року

Положення про

Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві

У новій редакції

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1 Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення партиципаторного бюджетування у м.Полтава.

1.2 Партиципаторне бюджетування - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах м. Полтави до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Полтавською міською радою частини міського бюджету, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Полтавської міської ради та її виконавчих органів.

1.3 Проведення партиципаторного бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Полтави з жителями, які постійно проживають у межах м. Полтави, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».1.4 Участь у функціонуванні партиципаторного бюджетування можуть брати міські громадські об’єднання та полтавські міські осередки Всеукраїнських громадських об’єднань, які ведуть свою діяльність у м.Полтава.

1.5 Фінансування партиципаторного бюджету м.Полтава здійснюється за рахунок коштів доходної частини міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

1.6 Орієнтовний обсяг коштів на виконання міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) м.Полтава на 2016-2020 роки» на 2017 рік складає 1 млн. 500 тис. грн.

1.7 Загальний обсяг партиципаторного бюджету визначається Полтавською міською радою на відповідний рік згідно міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві на 2016-2020 роки».

1.8 Інформація про партиципаторне бюджетування у м.Полтаві оприлюднюється у рубриці «Бюджет участі» офіційного веб-сайту Полтавської міської ради (http://www.rada-poltava.gov.ua/).Розділ 2. Інформаційна та промоційна кампанія2.1. Інформаційна кампанія партиципаторного бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві проводиться постійно.2.2. Інформаційну кампанію проводить сектор партиципаторного бюджетування відділу організаційної роботи управління звернень громадян, організаційної роботи та загальних питань (далі – сектор партиципаторного бюджетування), а також інші виконавчі органи/структурні підрозділи виконавчих комітетів Полтавської міської, районних у м.Полтаві рад при співпраці з депутатами міської ради та громадськими організаціями.2.3. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:

2.3.1. ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами партиципаторного бюджету, а також заохочування мешканців до подання проектів;

2.3.2. інформування про хронологію з етапами і датами проведення;

2.3.3 представлення отриманих проектів та заохочення до участі у голосуванні;

2.3.4. розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження партиципаторного бюджетування.

2.4. Інформаційна та промоційна кампанія бюджету участі проводяться за рахунок коштів міського бюджету

2.5. На початку календарного року є обов’язковим проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста та визначення проблем - тематики проектів. Сектором партиципаторного бюджетування оприлюднюється графік проведення зустрічей та протоколи зборів.

 

 

Розділ 3. Подання проектів

 

3.1. Проект можуть подавати жителі, які постійно проживають у межах м. Полтава та яким виповнилося 16 років.

3.2. Проект може бути малий і великий.

3.3. На великі проекти виділяються кошти у сумі 40% від загального обсягу бюджету участі.

3.4. Граничний кошторис для реалізації великого проекту становить від 100 тис. грн. до 500 тис. грн.

3.5. На малі проекти виділяються кошти у сумі 60% від загального обсягу бюджету участі.

3.6. Граничний кошторис для реалізації малого проекту становить до 100 тис. грн.

3.7. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

3.8. Вимоги до проекту:

3.8.1. реалізація повинна бути в межах одного календарного року;

3.8.2. реалізація має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

3.8.3. реалізація має бути здійснена на землях, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді м.Полтава та відповідати затвердженій містобудівній документації;

3.8.4. сфера реалізації повинна бути публічною.

3.9. У рамках бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:

3.9.1. розраховані тільки на виконання проектної документації;

3.9.2. носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

3.9.3. суперечать діючим програмам міста або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

3.9.4. суперечать чинному законодавству України;

3.9.5. передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.10. Проект має бути поданий відповідно до форми з мінімальною кількістю підписів - 15 (окрім автора проекту).

3.11. Форма проекту у електронній версії доступна на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради у рубриці «Бюджет участі».

3.12. Ознайомлення зі сканованими заповненими формами проектів за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди здійснюється на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради у рубриці «Бюджет участі».

3.13. Кожен житель міста Полтава може підтримати не більше ніж 1 великий та 1 малий проект.

3.14. Форма проекту складається та подається протягом 45 днів:

3.14.1. поштою за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36 з поміткою на конверті «Бюджет участі»;

3.14.2. електронною поштою за адресою pbp@rada-poltava.gov.ua у вигляді відсканованого оригіналу документу.

3.15. До проекту обов’язково додається кошторис витрат.

Розділ 4. Перевірка проекту

4.1. Заповнені форми подання проектів підлягають попередній перевірці, яку проводить сектор партиципаторного бюджетування.

4.2. У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, сектор партиципаторного бюджетування по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з дня отримання інформації.

4.3. З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного проекту сектор партиципаторного бюджетування після формальної перевірки передає скановані форми до Експертної групи, яка створюється рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради.

4.4. Експертна група протягом 30 днів з дня отримання сканованих проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування.

4.5. У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою члени Експертної групи відповідно до повноважень звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.

4.6. Члени Експертної групи відразу передають до сектору партиципаторного бюджетування заповнені карти аналізу проектів.

4.7. Внесення будь-яких змін в проекти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів даних проектів.

4.8. На основі результатів роботи Експертної групи сектор партиципаторного бюджетуванняскладає списки позитивно і негативно оцінених великих і малих проектів.

4.9. Списки позитивно і негативно оцінених великих і малих проектів надаються міському голові для ознайомлення.

4.10. Списки з проектами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів партиципаторного бюджету і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з агрументованими мотивами відмови), розміщуються на веб-сайті Полтавської міської ради у рубриці «Бюджет участі».

4.11. Відскановані заповнені карти аналізу проектів розміщуються на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради.

П О Л Т А В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

(позачергова третя сесія сьомого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від 29 березня 2016 року

 

Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві у новій редакції

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціальнозначущих питань, активізації жителів м.Полтави щодо участі у бюджетному процесі, керуючись статтями 3, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві у новій редакції (додаток № 1).

 

2. Затвердити форму подання проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві» у новій редакції (додаток № 2).

 

3. Затвердити форму карти аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві» у новій редакції (додаток № 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів.

Міський голова О.Мамай

 

Додаток № 1

до рішення позачергової третьої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання

від 29 березня 2016 року

Положення про

партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві

У новій редакції

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1 Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення партиципаторного бюджетування у м.Полтава.

1.2 Партиципаторне бюджетування - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах м. Полтави до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Полтавською міською радою частини міського бюджету, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Полтавської міської ради та її виконавчих органів.

1.3 Проведення партиципаторного бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Полтави з жителями, які постійно проживають у межах м. Полтави, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».1.4 Участь у функціонуванні партиципаторного бюджетування можуть брати міські громадські об’єднання та полтавські міські осередки Всеукраїнських громадських об’єднань, які ведуть свою діяльність у м.Полтава.

1.5 Фінансування партиципаторного бюджету м.Полтава здійснюється за рахунок коштів доходної частини міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

1.6 Орієнтовний обсяг коштів на виконання міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) м.Полтава на 2016-2020 роки» на 2017 рік складає 1 млн. 500 тис. грн.

1.7 Загальний обсяг партиципаторного бюджету визначається Полтавською міською радою на відповідний рік згідно міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві на 2016-2020 роки».

1.8 Інформація про партиципаторне бюджетування у м.Полтаві оприлюднюється у рубриці «Бюджет участі» офіційного веб-сайту Полтавської міської ради (http://www.rada-poltava.gov.ua/).Розділ 2. Інформаційна та промоційна кампанія2.1. Інформаційна кампанія партиципаторного бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві проводиться постійно.2.2. Інформаційну кампанію проводить сектор партиципаторного бюджетування відділу організаційної роботи управління звернень громадян, організаційної роботи та загальних питань (далі – сектор партиципаторного бюджетування), а також інші виконавчі органи/структурні підрозділи виконавчих комітетів Полтавської міської, районних у м.Полтаві рад при співпраці з депутатами міської ради та громадськими організаціями.2.3. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:

2.3.1. ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами партиципаторного бюджету, а також заохочування мешканців до подання проектів;

2.3.2. інформування про хронологію з етапами і датами проведення;

2.3.3 представлення отриманих проектів та заохочення до участі у голосуванні;

2.3.4. розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження партиципаторного бюджетування.

2.4. Інформаційна та промоційна кампанія бюджету участі проводяться за рахунок коштів міського бюджету

2.5. На початку календарного року є обов’язковим проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста та визначення проблем - тематики проектів. Сектором партиципаторного бюджетування оприлюднюється графік проведення зустрічей та протоколи зборів.

 

 

Розділ 3. Подання проектів

 

3.1. Проект можуть подавати жителі, які постійно проживають у межах м. Полтава та яким виповнилося 16 років.

3.2. Проект може бути малий і великий.

3.3. На великі проекти виділяються кошти у сумі 40% від загального обсягу бюджету участі.

3.4. Граничний кошторис для реалізації великого проекту становить від 100 тис. грн. до 500 тис. грн.

3.5. На малі проекти виділяються кошти у сумі 60% від загального обсягу бюджету участі.

3.6. Граничний кошторис для реалізації малого проекту становить до 100 тис. грн.

3.7. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

3.8. Вимоги до проекту:

3.8.1. реалізація повинна бути в межах одного календарного року;

3.8.2. реалізація має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

3.8.3. реалізація має бути здійснена на землях, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді м.Полтава та відповідати затвердженій містобудівній документації;

3.8.4. сфера реалізації повинна бути публічною.

3.9. У рамках бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:

3.9.1. розраховані тільки на виконання проектної документації;

3.9.2. носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

3.9.3. суперечать діючим програмам міста або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

3.9.4. суперечать чинному законодавству України;

3.9.5. передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.10. Проект має бути поданий відповідно до форми з мінімальною кількістю підписів - 15 (окрім автора проекту).

3.11. Форма проекту у електронній версії доступна на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради у рубриці «Бюджет участі».

3.12. Ознайомлення зі сканованими заповненими формами проектів за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди здійснюється на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради у рубриці «Бюджет участі».

3.13. Кожен житель міста Полтава може підтримати не більше ніж 1 великий та 1 малий проект.

3.14. Форма проекту складається та подається протягом 45 днів:

3.14.1. поштою за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36 з поміткою на конверті «Бюджет участі»;

3.14.2. електронною поштою за адресою pbp@rada-poltava.gov.ua у вигляді відсканованого оригіналу документу.

3.15. До проекту обов’язково додається кошторис витрат.

Розділ 4. Перевірка проекту

4.1. Заповнені форми подання проектів підлягають попередній перевірці, яку проводить сектор партиципаторного бюджетування.

4.2. У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, сектор партиципаторного бюджетування по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з дня отримання інформації.

4.3. З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного проекту сектор партиципаторного бюджетування після формальної перевірки передає скановані форми до Експертної групи, яка створюється рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради.

4.4. Експертна група протягом 30 днів з дня отримання сканованих проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування.

4.5. У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою члени Експертної групи відповідно до повноважень звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.

4.6. Члени Експертної групи відразу передають до сектору партиципаторного бюджетування заповнені карти аналізу проектів.

4.7. Внесення будь-яких змін в проекти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів даних проектів.

4.8. На основі результатів роботи Експертної групи сектор партиципаторного бюджетуванняскладає списки позитивно і негативно оцінених великих і малих проектів.

4.9. Списки позитивно і негативно оцінених великих і малих проектів надаються міському голові для ознайомлення.

4.10. Списки з проектами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів партиципаторного бюджету і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з агрументованими мотивами відмови), розміщуються на веб-сайті Полтавської міської ради у рубриці «Бюджет участі».

4.11. Відскановані заповнені карти аналізу проектів розміщуються на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.