Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Місце особистого огляду з поміж інших форм митного контролю


Щоб розглянути дану тему, потрібно зрозуміти, що таке огляд (а саме митний огляд), далі підійти до поняття особистого митного огляду, розглянути форми митного контролю, щоб зрозуміти яке місце особистий огляд займає з поміж інших форм митного контролю.

Митний огляд - (огляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд) являє собою фактичний контроль. Митний огляд — це адміністративна дія, що полягає у фактичній перевірці товарів, транспортних засобів,осіб, що перетинають кордон з метою встановлення законності їх переміщення через кордон, відповідності товарів, що перевіряються, даним, узагальненим у вантажній митній декларації, а,також даним, зазначеним у дозвільних документах державних органів; запобігання ввезенню або вивезенню заборонених товарів; виявлення схованого провозу товарів; виявлення товарів, що переміщуються бездокументів; визначення характеристик товару залежно від інших цілей огляду.

Особистий огляд- огляд,який здійснюється до особи, що прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту,приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну,вивезення з України чи транзиту через територію України.Огляд являє собою окремий етап митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів [1;7].

Для того щоб виділити особистий огляд з поміж інших форм митного контролю, потрібно вказати ці форми. А саме(ст.336 МКУ):

1) перевірка документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян);

3) обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

5) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до цього Кодексу та інших законів України покладено на митні органи;

6) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем;

7) проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

8) направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих митному органу[4].

В ст.340 МКУ зазначається: особистий огляд, виняткова форма митного контролю.Чому особистий огляд зазначили в МКУ саме, як виняткову форму митного контролю? На мою думку тому що саме особистий оглядє "крайнім заходом" і зовсім не схожим на інші, і найменші порушення при його здійсненні можуть привести до порушення конституційних прав людини і громадянина.

Саме ця форма особистого огляду хоч і закріплює в МКУ особисті права осіб( громадян), але все ж таки “ходить по тонкій кризі”, коли здійснюється процедура особистого огляду, тому що дуже велика вірогідність переступити межу дозволеного і порушити права особи(громадянина), якими вона по закону наділена, або допуститись помилки і почати перевірку особи, яка нічого не скоїла, не переміщала не дозволених, сторонніх предметів(предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

Ще одна з ознак особистого огляду, яка вирізняє її з поміж інших форм митного контролю це ознайомлення громадянина з його правами та обов’язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно видати приховані та/або не задекларовані товари.

У людини завжди є можливість для викриття товару,який вона приховує до прийняття рішення про проведення особистого огляду( при цьому не обов`язково підкреслювати її добровільність). Можна уявити, що тільки внутрішній мотив слугує добровільній видачі приховуваних предметів (опам`ятався, зрозумів,налякався і т.і.), оскільки пропозиція від митника про добровільну видачу приховуваних товарів надходить уже після прийнятого рішення про проведення особистого огляду. З огляду на все вище сказане можна зробити висновок, що особистий огляд в митному контролі займає одне з головних місць,оскільки має свою винятковість і можливість здійснити добровільну видачу приховуваних предметів, без проведення особистого огляду[8].

Висновок до першого розділу

Згідно з усім вище зазначеним матеріалом першого розділу, можна зробити такий висновок:

Огляд - це визначений законом чи іншими нормативно-правовими актами обов'язок громадян пред'явити певну річ, документи на вимогу уповноважених осіб.Особистий огляд здійснюється уповноваженою особою однієї статі з особою, яку оглядають, у присутності понятих тієї самої статі в приміщенні або в інших місцях, які виключають доступ сторонніх і відповідають вимогам санітарії і гігієни[1].

Особа, щодо якої збираються провести процедуру особистого огляду, в праві сама показати приховувані предмети. Розглянемо таку ситуацію:

Приховуваний предмет буде витягнутий з кишені верхнього одягу громадянина - це один варіант, а якщо фізична особа рішуче, навмисно роздягнеться, не звертаючи увагу на оточуючих – це інший варіант. У двох випадках має місце незаконне переміщення товарів через митний кордон, і подальша дія митного органу має проводитись згідно закону. Що стосується самої видачі товарів особою, залучаючи ,наприклад, до адміністративної відповідальності за порушення митний правил, то добровільна видача може в подальшому розглядатись у якості обставин, пом`якшуючих адміністративну відповідальність. Тобто добровільна видача особою (громадянином) предметів, які не дозволені при переміщенні (перетині) митного кордону, має великий плюс для митника (уповноваженої особи), для того щоб не порушити прав і свобод особи, яке б могло відбутись при проведенні особистого огляду [8].

Що стосується статі при проведенні особистого огляду, то законодавцем передбачений виняток щодо умови про стать. Це стосується медичного працівника. Залучення медичного працівника протилежної статі, є умовою, яка порушує конституційні приписи, щодо особистої недоторканості, честі та гідності особи. Це пов’язано з тим, що кожна людина є індивідуальною особистістю, і має свої власні моральні погляди на життя. Тому вона має повне право на відмову у проходження особистого огляду, до того часу, поки не буде залучено медичного працівника однієї статі. Також є випадки, коли віросповідання особистості не дозволяє відкривати частини тіла, перед особою протилежної статі. Тому, слід зауважити даний факт, і внести зміни до статті 57 Митного Кодексу України, а саме змінити положення про можливість залучення медичного працівника протилежної статі по відношенню до особи, яка підлягає особистому огляду [9].Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.