Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


У хворої з переломом стегнової кістки виникла емболія малого кола кровообігу. Який вид емболії у хворої?


A.Жирова

B.Тромбоемболія

C.Тканинна

D.Газова

E.Повітряна

У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночкової недостатності внаслідок емболії легеневої артерії. Яка емболія зумовила такі симптоми?

A.Жирова

B.Тромбоемболія

C.Газова

D.Повітряна

E.Тканинна

У хворої з хронічним тромбофлебітом глибоких вен нижніх кінцівок після фізичного навантаження з‘явились ознаки емболії легеневої артерії. Який розлад периферійного кровообігу спричинив цей процес?

A.Тромбоемболія

B.Венозна гіперемія

C.Повітряна емболія

D.Артеріальна гіперемія

E.Тканинна емболія

Існує теорія, що атеросклероз, вражаючи судини ясен, відіграє суттєву роль у виникненні пародонтиту. Яке місцеве порушення кровообігу виникає при атеросклерозі судин?

A. Ішемія

B.Артеріальна гіперемія

C.Венозна гіперемія

D.Емболія

E.Порушення лімфовідтоку

Жінка 42 років із невралгією трійчастого нерва скаржиться на періодичне почервоніння правої половини обличчя та шиї, відчуття припливу тепла та підвищення шкірної чутливості. Ці явища можна пояснити розвитком артеріальної гіперемії -

A Нейротонічної

B Нейропаралітичної

C Метаболічної

D Робочої

E Реактивної

У кроля перерізали нерв, що іннервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол. Одразу після операції провели вимірювання температури шкіри вух. Виявилося, що температура шкіри вуха кроля на боці денервації на 1,50С вища, ніж на протилежному інтактному боці. Що з наведеного є найбільш вірогідною причиною вказаних явищ?

A. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

B. Артеріальна гіперемія нейротичного типу

C. Фізіологічна артеріальна гіперемія

D. Реактивна артеріальна гіперемія

E. Артеріальна гіперемія, обумовлена метаболічними факторами

Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання экзаменаційного білета, що супровождулося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару та невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувсяся в даному випадку?

A нейротонічна

B нейропаралітична

C метаболічна

D патологічна

E постішемічна

У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової артерії в ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник внаслідок операції?

A Нейропаралітична

B Реактивна

C Метаболічна

D Нейротонічна .

E Робоча

Хворому І., 45 років, с діагнозом «цироз печінки, асцит» проведено видалення 5 літрів рідини, що викликало розвиток запаморочення, як розвиток недостатності кровообігу головного мозку. Яке порушення кровообігу в черевній порожнині має місце в даному випадку?

A Артеріальна гіперемія

B Ішемія

C Венозна гіперемія

D Тромбоз

E Емболія

Тема 5: ЗАПАЛЕННЯ (судинні реакції).

Які з наведених нижче медіаторів запалення утворюються під впливом ферментів ліпооксигеназ?

A. Лейкотрієни

B.Простагландини Е1, Е2

C.Простацикліни

D.Тромбоксани

E.Фактор активації тромбоцитів

Хворий з гострим запальним процесом скаржиться на головний біль, біль у м’язах і суглобах, сонливість, гарячку. В крові - лейкоцитоз, збільшення вмісту білків, у тому числі, імуноглобулінів. Який з медіаторів запалення в найбільшій мірі викликає ці зміни?

A.Інтерлейкін 1

B.Гістамін.

C.Брадикінін.

D.Комплемент.

E.Тромбоксан А2.

Який з патогенетичних факторів є провідним у формуванні больового синдрому при пульпіті?

A. Підвищення гідростатичного тиску в ділянці запалення

B.Дія біологічно активних речовин.

C.Неадекватне підвищення збудливості больових рецепторів.

D.Ішемія в ділянці запалення.

E.Підвищення чутливості центрів головного мозку до аферентної імпульсації

У чоловіка, 65 років, спостерігалась рихлість і кровоточивість ясен, резорбція зубних комірок, легке розхитування зубів. Встановлено діагноз – пародонтит. Що являє собою цей процес?

A.Запально-дистрофічний процес

B.Альтеративне запалення.

C.Ексудативне запалення.

D.Катаральне запалення.

E.Проліферативне запалення.

В експерименті було викликано запалення шкіри і встановлена підвищена активність фосфоліпази А2 клітинних мембран. Що зумовлює її активацію?

A.Іони кальцію

B.Ненасичені жирні кислоти.

C.Вільні радикали.

D.Іони водню.

E.Іони калію.

Внаслідок необережності лаборанту в порожнину рота на язик попала хлористоводнева кислота. З якого процесу почнеться глосит у хворого?

A. Альтерація

B.Порушення обміну речовин

C.Колікваційний некроз

D.Порушення мікроциркуляції

E.Артеріальна гіперемія

При запальних процесах в організмі починається синтез білків “гострої фази”. Які речовини є їх стимуляторами?

A.Інтерлейкін-1

B.Імуноглобуліни

C.Інтерферони

D.Біогенні аміни

E.Ангіотензини

Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?

A.Вторинна альтерація

B.Первинна альтерація

C.Еміграція лімфоцитів

D.Діапедез еритроцитів

E.Проліферація фібробластів

У синтезі та виділенні медіаторів запалення приймають участь ряд клітин крові та сполучної тканини. В яких із цих клітин синтезується інтерлейкін-1?

A.Макрофаги

B.Тканинні базофіли

C.Лімфоцити

D.Еозинофільні гранулоцити

E.Тромбоцити

У хворого, що переніс травму і в подальшому геморагічний бурсит лівого колінного суглоба, при огляді через 3 міс. відмічається обмеження рухів в даному суглобі внаслідок утворення рубця. Який компонент запалення є основою його утворення?

A.Проліферація

B.Альтерація первинна

C.Альтерація вторинна

D.Ексудація

E.Порушення мікроциркуляції

Через тиждень після введення гетеросироватки у пацієнта наявні гарячка, набряклі суглоби, висипи. При обстеженні: лімфоцитоз, збільшення ШЗЕ, протеінурія. Яке запалення є наслідком надмірного утворення розчинних імунних комплексів у хворого?

A.Гостре імунне

B.Хронічне імунне

C.Гостре неімунне

D.Хронічне неімунне

E.ГіпоергічнеПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.