Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 10: «Патологія тканинного росту. Пухлини».


У хворого виявлено злоякісне новоутворення язика. Які особливості цієї пухлини дозволяють віднести її до злоякісної?

A Інфільтративний характер росту

B Експансивний характер росту

C Анаплазія

D Позитивний ефект Пастера

E Збільшення кількості мітотичних клітин

Жінка 52 р., хвора на рак нижньої щелепи, пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії?

A Утворення вільних радикалів

B Гіпертермія

C Лізис NK-клітинами

D Тромбоз судин

E Мутагенез

Хворий на рак печінки довгий час контактував з диметиламіноазобензолом (ДАБ). Чим пояснюється виникнення пухлини саме в цьому органі?

A. Органотропністю ДАБ

B. Токсичною дією ДАБ

C. Порушенням жовчовиділення

D. Попереднім захворюванням на гепатит

E. Місцевою канцерогенною дією ДАБ

Під час операції видалення пухлини м’якої тканини встановлено, що скупчення пухлинних клітин спостерігаються не тільки в осередку, але й серед оточуючих тканин, вздовж судин та нервів. Який тип росту пухлини виявлено в цьому випадку?

A. Інфільтративний

B. Експансивний

C. Метастатичний

D. Генералізований

E. Неінвазивний

Для пухлинної тканини характерна біохімічна анаплазія. Особливе місце в біохімії пухлини займає обмін вуглеводів і вироблення енергії. Назвіть особливості вуглеводного обміну в пухлині.

A. Негативний ефект Пастера

B. Позитивний ефект Пастера

C. Ослаблення гліколізу

D. Негативний ефект Кребтрі

E. Пригнічення гліколітичних ферментів

Жінка, 57 років, скаржиться на затвердіння в молочній залозі, яке помітила місяць тому. Воно швидко збільшується. При пальпації виявлено, що утворення пов’язане з оточуючими тканинами, горбисте. Які особливості сприяють інфільтративному росту злоякісної пухлини?

A. Зниження контактного гальмування

B. Посилення контактного гальмування

C. Функціональна анаплазія

D. Збільшене утворення кейлонів

E. Поява в пухлинній тканині фетальних антигенів

Після тривалого лікування амідопірином у хворого виникла пухлина стравоходу. До якої групи канцерогенів відноситься цей препарат ?

A. Нітрозаміни

B. Аміноазосполуки

C. Поліциклічні ароматичні вуглеводи (ПАВ)

D. Прості хімічні речовини

E. Гормони

Хворий госпіталізований з приводу раку сечового міхура. Хворий багато років працював в умовах коксохімічного виробництва. Яка речовина найвірогідніше буде причиною виникнення даної патології?

A. Нафтиламін

B. Дихлоретан

C. Оцтова кислота

D. Етиловий спирт

E. Ефір

Жінці встановлено діагноз «ерозія шийки матки», яка є передпухлинною патологією. Який захисний механізм може попередити розвиток пухлини?

A. Збільшення природних кілерів (NK-клітин)

B. Збільшення утворення фактору некрозу пухлин (ФНП)

C. Збільшення активності лізосомальних ферментів

D. Спрощення антигенного складу тканин шийки матки

E. Ускладнення антигенного складу тканин шийки матки

Чоловіку, що працював у сільському господарстві з нітратними добривами, гастроскопічно встановлено діагноз «рак шлунка». Який етіологічний фактор має найбільше значення у виникненні захворювання у цього хворого?

A. Нітрати

B. Канцерогенні віруси

C. Хелікобактер пілорі

D. Бета-нафтіламін

E. 3,4-бензпірен

У 40 –річного чоловіка із стенозуючим (без метастазів) раком стравоходу виявляються наступні зіміни: атрофія скелетних м´язів та жирової клітковини. Шкіра землисто-коричневого забарвлення, епідерміс потоншений, серце зменшене за розмірами. Міокард та печінка бурого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?

A.Ракова кахексія

B.Гіпофізарна кахексія

C.Хвороба Аддісона

D.Аліментарна кахексія

E.Міастенія

Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак шлунка. В шлунковому соці виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце в ракових клітинах?

A. Аеробний гліколіз

Анаеробний гліколіз

B. Глюкозо-аланіловий цикл

C. Глюконеогенез

E. Пентозофосфатний цикл

У хворого, який тривалий палив тютюнь, розвинувся рак легень. Які з перерахованих канцерогенів містяться в тютюновому диму та відносятья до ПАУ?

A Бензпірен

B Диметіламіноазобензол

C Бета – нафтиламін

DДиетилнітрозамін

E Ортоаміноазотолуол

Епідеміологічне дослідження розповсюдження пухлин виявило високу кореляцію пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогена найбільш ймовірне виникнення даного типу патології?

A 3,4-бензпірен

B Ортоаміноазотолуол

C Афлатоксин

DМетилхолантрен

E Диэтілнітрозамина

Хворий 62-х років, у минулому кочегар, госпіталізований зі скаргами на загальну слабкість, різке схуднення, сиплість голосу, задишку, сухий кашель. При ларингоскопії в гортані виявлена пухлина, що проростає голосові зв'язки і надгортанник. Назвіть найбільш вірогідну причину розвитку пухлини у даного хворого:

A Поліциклічні ароматичні вуглеводні

B Нітрозаміни

C Ароматичні аміни і аміди

DРетровіруси

E Іонізуюче випромінювання

Тема №12: ПОРУШЕННЯ ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ.

Хвора надійшла до інфекційного відділення зі скаргами на нестримне блювання. Які порушення водно-сольового обміну будуть у хворої?

А.Ізоосмолярна дегідратація

В.Гіпоосмолярна гіпергідротація

С.Гіперосмолярна дегідратація

D.Гіпоосмолярна дегідратація

E.Гіперосмолярна гіпергідратаціяПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.