Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


У експериментальної тварини в другому періоді повного харчового голодування підвищується кількість ліпідів в крові. Яка форма гіперліпемії спостерігається в даному випадку?


A Транспортна

B Аліментарна

C Ретенційна

D Метаболічна

E -

Коли збільшується тривалість голодування?

А. При збільшенні поверхні тіла

В. При підвищенні основного обміну

С. При дії низької температури

D. При гіперфункції щитоподібної залози

Е. При зниженні основного обміну

При голодуванні у людини збільшений основний обмін. Енергетичні потреби організму забезпечуються за рахунок резервних вуглеводів. ДК=1. Обмежений синтез білка. Знижений біосинтез амінокислот з кетокислот і аміаку. Якому періоду голодування відповідають вказані зміни?

А. Байдужості

В. Пригнічення

С. Параліча

D. Термінальному

Е. Збудження

Чоловік, 45 років, проходить у клініці курс лікувального голодування з приводу ожиріння. На 4 добу від початку голодування зберігається відчуття голоду, відзначається загальна слабкість, пригнічення психіки, деяке схуднення. Рівень глюкози в крові становить 2,8 ммоль/л, виділення азоту із сечею становить 10 г за добу. Дихальний коефіцієнт 0,9. В якому періоді голодування за патофізіологічною характеристикою перебуває пацієнт?

A.Максимального пристосування

B.Неекономної витрати енергії

C.Пригнічення

D.Термінальному

E.Байдужості

В експерименті на 7 добу від початку повного голодування з водою у щурів відзначається втрата 45% ваги тіла. Дихальний коефіцієнт дорівнює 0,8. У деяких тварин відзначається поява кератиту, спостерігаються ділянки некрозу на шкірі. Щури загальмовані. В якому клінічному періоді голодування перебувають тварини?

A. Байдужості

B. Збудження

C. Пригнічення

D. Тканинного розпаду, інтоксикації й загибелі

E. Паралічів і загибелі

При тривалому голодуванні в людей з'являються голодні набряки. Які зміни в організмі призводять до цього?

A. Зниження онкотичного тиску крові

B. Зниження осмотичного тиску крові

C. Підвищення секреції АДГ

D. Зниження секреції АДГ

E. Підвищення онкотичного тиску крові

При обстеженні жінки, 50 років, що тривалий час перебувала на рослинній дієті, виявлено гіпотермію, гіпотензію, м'язеву слабкість, негативний азотистий баланс. Що викликало такий стан пацієнтки?

A. Надмірна кількість вуглеводів у раціоні

B. Недостатня кількість вуглеводів у раціоні

C. Надмірне вживання рідини

D. Недостатня кількість жирів у раціоні

E. Недостатня кількість білків у раціоні

В експерименті в умовах абсолютного голодування водна недостатність частково компенсується утворенням ендогенної води. Яка з наведених речовин при окислюванні дає найбільшу кількість оксидаційної води?

A. Глюкоза

B. Жири

C. Гліцерин

D. Глікоген

E. Білки

Під час голодування в організмі розвиваються пристосувальні зміни в обміні речовин і енергії, перехід на ендогенне харчування. Що з перерахованого найімовірніше варто очікувати на 8 день повного голодування дорослої людини?

A. Дихальний коефіцієнт дорівнює 0,9

B. Пригнічення глюконеогенезу в печінці

C. Інтенсифікація кетогенезу в печінці

D. Зниження ліполізу в жировій тканині

E. Зниження виведення амонійних солей із сечею

В експерименті щури перебувають у стані повного голодування. Тварини малорухомі, дихання послаблене, корму не беруть. Основний обмін знижений на 10%. Дихальний коефіцієнт становить 0,7. Азотистий баланс негативний. У крові відзначається гіперліпемія. У якому періоді голодування за патофізіологічною характеристикою перебувають тварини?

A. Неекономної витрати енергії

B. Максимального пристосування

C. Пригнічення

D. Термінальному

E. Байдужості

Після тривалого голодування в крові людини відзначається підвищення вмісту кетонових тіл. Чим обумовлене це явище?

A. Гальмуванням окиснення жирних кислот у печінці

B. Мобілізацією ліпопротеїдів високої щільності

C. Зниженням рівня жирних кислот у сироватці крові

D. Зниженням мобілізації триглицеридів у жировій тканині

E. Утворенням такої кількості ацетилкоензиму А, яка перевищує оксидативну здатність гепатоцитів

Білі щури перебувають у стані повного голодування. Дихальний коефіцієнт становить 0,8. У сечі міститься азот, калій, фосфор. Тварини різко загальмовані, рефлекси відсутні. Яка речовина використовується як джерело енергії в описаному періоді голодування?

A. Глюкоза

B. Білки соматичного пулу

C. Жири

D. Білки вісцерального пулу

E. Кетонові тіла

При зважуванні різних органів і тканин тварини, що загинула в результаті повного голодування, встановлено, що ступінь втрати ваги серця становить 3,6%, нервової тканини - 3,9%, інші ж органи втрачають від 20 до 90% ваги. Хто з перерахованих учених вперше описав це явище?

A. Павлов І.П.

B. Сєченов І.М.

C. Пашутін В.В.

D. Фохт А.Б.

E. Мечников І.І.

Смерть при голодуванні наступає при зменшенні маси тіла від вихідної на:

А. 20%

В. 30%

С. 40%

D. 50%

Е. 60%

У пацієнта, який суворо виконував рекомендації щодо дотримання певної дієти протягом 10-ти днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнту. Він дорівнював – 1,0. Якої дієти дотримувався пацієнт?

А. З переважним вмістом білків та вуглеводів

В. З переважним вмістом жирів та вуглеводів

С. З переважним вмістом вуглеводів

D. Змішана

Е. З переважним вмістом білків та жирів

До якого виду часткового голодування належить квашіоркор?

А. Вітамінного

В. Вуглеводного

С. Жирового

D. Білкового

Е. Енергетичного

При тривалому лікуванні голодуванням у пацієнта зменшилося співвідношення альбумінів і глобулінів у плазмі крові. Що з наведеного буде наслідком цих змін?

A.ГіперкоагуляціяПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.