Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яка із вищенаведених гематологічних характеристик найбільш імовірно відповідає хронічній постгемарогічній анемії?


A.Регенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

B.Гіперрегенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

C.Гіпорегенераторна, гіпохромна з мегалобластичним типом кровотворення

D.Гіпорегенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

E.Гіпорегенераторна, гіперхромна з мегалобластичним типом кровотворення

В якому з приведених випадків при переливанні крові може виникнути небезпека для пацієнта?

A.Реципієнту Rh – перелити кров Rh +

B.Реципієнту Rh + перелити кров Rh –

C.Реципієнту Rh + перелити кров Rh +

D.Реципієнту Rh – перелити кров Rh –

E.У жодному з перерахованих випадків

Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12-дефіцитна анемія. Свідченням її була наявність в крові:

A.Мегалобластів

B.Мікроцитів

C.Овалоцитів

D.Нормоцитів

E.Анулоцитів

У дитини, що отримала внаслідок необережного поводження з вогнем опіки до 40% поверхні тіла, змінений показник гематокриту. Яка форма порушення загального об’єму крові спостерігається при цьому?

A.Поліцитемічна гіповолемія

B.Поліцитемічна гіперволемія

C.Олігоцитемічна гіповолемія

D.Нормоцитемічна гіповолемія

E.Олігоцитемічна гіперволемія

На шостому місяці вагітності в жінки з’явилася виражена залізодефіцитна анемія. Діагностичною ознакою її була поява в крові:

A.Анулоцитів

B.Мікроцитів

C.Пойкілоцитів

D.Ретикулоцитів

E.Нормоцитів

У хворого з хронічним мієлолейкозом знайдено ознаки анемії. Який механізм є провідним в розвитку анемії?

A.Заміщення еритроцитарного паростка

B.Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

C.Дефіцит вітаміну В12

D.Зменшення синтезу еритропоетину

E.Хронічна крововтрата

При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми еритроцитів. Назвіть регенеративні форми еритроцитів.

A.Ретикулоцити

B.Мікроцити

C.Сфероцити

D.Пойкілоцити

E.Гіперхромні еритроцити

Жінка, 55 років, звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. При огляді виявлена: блідість шкіри, аналіз крові: Hb – 70 г/л, ер. – 3,2 х1012/л, КП – 0,6, л – 6,0 х109/л, ретикулоцити – 10‰. Гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?

A.Хронічна постгеморагічна

B.Гемолітична

C.Апластична

D.В12-дефіцитна

E.Залізодефіцитна

У хворої зі справжньою поліцитемією розвинулось порушення мікроциркуляції, яке обумовлене зміною реологічних властивостей крові, а саме:

A.Збільшенням в’язкості

B.Гіпокоагуляцією

C.Гіперальбумінемією

D.Гіпофібриногенемією

E.Зменшенням в’язкості

У альпіністів, які тривалий час знаходились у високогірному районі, спостерігалось збільшення кількості еритроцитів – 6,5х1012/л і гемоглобіну – 170 г/л у крові. Який механізм призвів до виникнення цього явища?

A.Посилення продукції еритропоетину нирками.

B.Посилення гемолізу еритроцитів у кровоносному руслі.

C.Посилення здатності тканини утилізувати кисень.

D.Посилення процесів безкисневого збільшення енергії.

E.Посилення внутрішньоклітинного гемолізу еритроцитів

ТЕМА 20 ГЕМОЛІТИЧНІ АНЕМІЇ ТА АНЕМІЇ, СПРИЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯМ ЕРИТРОПОЕЗУ

Після лікування хворого антибіотиками внаслідок гальмування мікрофлори кишечника можливий гіповітаміноз вітамінів:

A В12

B С

C А

D Р

E Д

У хворого 43 років спостерігається стоматит, глосит, язик малинового кольору, гладкий, В аналізі крові: Hb – 100 г/л, ер. – 2,31012/л, КП – 1,30. Чим обумовлениі стан хворого?

A Дефіцитом вітаміну В12

B Дефіцитом заліза.

C Порушенням синтезу порфіринів.

D Гіпоплазією червоного кісткового мозку.

E Гемолізом еритроцитів.

У 37-річної хворої в аналізі крові : Нв – 60 г/л, еритроцити – 3,01012/л, колірний показник – 0,6. Лейкоцитарна формула без змін, тромбоцити – 200109/л, ретикулоцити – 0,3%, ШОЕ – 18 мм/час. Мікроцитоз, пойкілоцитоз ерітроцитів. Яка це анемія за механізмом розвитку?

A Залізодефіцитна

B Гостра постгеморагічна

C Гемолітична

D В12 – фолієводефіцитна

E Гіпопластична

У хворого на глосит спостерігається зникнення сосочків на язиці, його почервоніння та печія. При аналізі крові встановлено: кількість еритроцитів – 2,21012/л, гемоглобін – 103 г/л КП – 1.4. Яка анемія спостерігається у цього хворого?

A В12-фолієводефіцитна

B Залізодефіцитна

C Альфа-таласемія

D Бета-таласемія

E Залізо-рефрактерна

Хвора поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективне. Аналіз крові при поступленні: Ер– 3,21012/л, Hb– 85 г/л, КП– 0,78. В мазку анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішеневидні еритроцити, ретикулоцити –16%. Поставлений діагноз – таласемія. До якого виду гемолітичних анемій можна віднести дане захворювання?

A Спадкова гемоглобінопатія.

B Спадкова мембранопатія

C Набута мембранопатія

D Спадкова ферментопатія

E Набута ферментопатія

У чоловіка 52 років через 3 роки після операції видалення шлунку вміст еритроцитів в крові складає 2,01012/л, Hb– 85г/л, к.п.– 1,27. Порушення засвоєння якого вітаміну викликало такої зміни?

A B12.

B B6

C C

D P

E A

Через рік після субтотальної резекції шлунку з приводу виразки малої кривизни виявлені зміни в аналізі крові - анемія, лейко- та тромбоцитопенія, КП- 1,3, наявність мегалобластів та мегалоцитів. Дефіціт якого фактору обумовив розвиток цієї патології?

A Фактора Касла

B Хлороводневої кислоти

C Муцину

D Пепсину

E Гастрину

Чоловік 56 років потрапив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль і печіння в ділянці язика, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. В аналізі крові: Hb – 80 г/л; еритроцити – 2,01012/л; колірний показник – 1,2 лейкоцити – 3,5109/л; . Який вид анемії в даного хворого?

A В12-фолієводефіцитна

B Гемолітична

C Постгеморагічна

D Апластична

E Залізодефіцитна

У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії – зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні і поліхроматофільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

A Заміщення еритроцитарного ростка

B Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

C Дефіцит вітаміну В12

D Зменшення синтезу еритропоетину

E Хронічна кровотрата

Пацієнтка 58-ми років скаржиться на швидку втому, зниження працездатності, сонливість, задишку при швидкій ході. У крові: ер.- 4,01012/л, Hb- 92 г/л, КП- 0,6. В мазку крові - велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це характерно?

A Залізодефіцитної

B Постгеморагічної

C Гемолітичної

D Перніціозної

E СерповидноклітинноїПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.