Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


В експерименті у білих щурів внаслідок харчування зерном, зараженим пліснявими грибами, яке перезимувало в полі, виникла алейкія. Які зміни крові найбільш вірогідні при цьому?


A.Панцитопенія.

B.Лейкопенія.

C.Анемія.

D.Тромбоцитопенія.

E.Лімфоцитопенія.

У хворої, 40 років, після тривалого прийому левоміцетину, спостерігаються наступні зміни в крові: знижена кількість еритроцитів і гемоглобіну, відсутні ретикулоцити, знижена кількість нейтрофілів на фоні відносного лімфоцитозу. Тромбоцитопенія і, як наслідок, геморагічний синдром. Яка з перерахованих анемій розвинулась у хворої?

A.Апластична

B.Залізодефіцитна

C.В12-дефіцитна

D.Гемолітична

E.Білково-дефіцитна

Хворий, 20 років, скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. При обстеженні виявлено: кількість гемоглобіну-80 г/л, мікроскопічно - еритроцити зміненої форми. Причиною цього може бути:

A.Серпоподібноклітинна анемія

B.Хвороба Аддісона

C.Обтураційна жовтяниця

D.Паренхіматозна жовтяниця

E.Гостра переміжна порфирія

ТЕМА 21 – 22 ПАТОЛОГІЯ БІЛОЇ КРОВІ. ЛЕЙКОЦИТОЗИ. ЛЕЙКОПЕНІЇ.

У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10% округлих клітин розмірами 4.5 …7 мкм, які мають велике кулясте ядро, базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. Який стан крові вони характеризують?

A Лімфоцитопенію.

B Тромбопенію.

C Лейкопенію.

D Лімфоцитоз.

E Моноцитопенію

У хворого на пневмонію у загальному аналізі крові виявлено зростання загальної кількості лейкоцитів. Як називається це явище?

A Лейкоцитоз

B Анемія

C Лейкопенія

D Анізоцитоз

E Пойкілоцитоз

У хворого, який страждає вже декілька років на карієс зубів, з’явився різкий біль в нижній щелепі, припухлість щоки, температура тіла піднялась до 37,60. Які зміни з боку крові слід очікувати у даного хворого?

A Нейтрофільний лейкоцитоз.

B Лейкопенія.

C Моноцитоз.

D Анемія.

E Еозинофілія.

Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС отримав дозу іонізуючого опромінення 6 Гр. Які зміни лейкоцитарної формули слід очікувати через 10 днів?

A Агранулоцитоз

B Лімфоцитоз

C Лейкоцитоз з лімфоцитопенією

D Базофілію

E Єозінофілію

Після нападу бронхіальної астми хворому проведено дослідження периферичної крові. Які зміни очікуються?

A Еозинофілія

B Лейкопенія

C Лімфоцитоз

D Тромбоцитопенія

E Еритроцитоз

Під час плевральної пункції було отримано гнійний ексудат. При мікроскопічному дослідженні ексудату знайдено багато гнійних тілець. У результаті руйнування яких клітин крові вони утворюються?

A Нейтрофіли

B Еозинофіли

C Базофіли

D Лімфоцити

E Еритроцити

У людини на фоні впливу іонізуючого опромінення в крові визначено зменшення кількості гранулоцитів. Чим обумовлений агранулоцитоз?

A Пригнічення лейкопоезу

B Збільшений перехід гранулоцитів в тканини

C Розвиток аутоімунного процесу

D Підвищене руйнування лейкоцитів

E Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку

У хворого з гострим пульпітом відзначається підйом температури тіла і збільшення числа лейкоцитів до 14109/л, лейкоцитарна формула при цьому: б-0, е-2, мц-0, Юн-4, Пя-8, с\я -6, Л-26, М-4. Як можна розцінити такі зміни у білій крові?

A Нейтрофілія з регенеративним зрушенням вліво

B Нейтрофілія з дегенеративним зрушенням вліво

C Нейтрофільна з гіперрегенеративним зрушенням вліво

D Лімфоцитоз

E Нейтрофільний лейкоцитоз із зрушенням вправо

У ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, що отримав дозу опромінення 5Гр, через тиждень при аналізі крові визначена наявність агранулоцитозу. Який патогенетичний механізм є ведучим в його виникненні?

A Пригнічення лейкопоезу

B Збільшений перехід гранулоцитів в тканини

C Збільшення руйнування лейкоцитів

D Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку

E Розвиток аутоіммунного процесу

У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в аналізі крові відзначаються наступні зміни: ер.- 4,01012/л, Нв - 120г/л, КП.- 0,9, Лейкоц. - 18109/л, Б - 0, Е - 0, Мц - 0, Юн - 0, Пя - 20. Ся - 53, Л - 21, М - Як називаються таке ядерне зрушення лейкоцитарної формули?

A Дегенеративне зрушення вліво

B Зрушення вправо

C Регенеративне зрушення вліво

D Гіперрегенеративний

E Регенеративно-дегенеративний

При роботі з радіоактивними речовинами співробітник внаслідок аварії отримав дозу загального опромінення 4 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни в складі крові можна чекати у хворого через 10 годин після опромінення?

A Нейтрофільний лейкоцитоз

B Лімфоцитоз

C Лейкопенію

D Агранулоцитоз

E Нейтропенію

У студента Г., через добу після іспиту в аналізі крові виявили лейкоцитоз без істотної зміни в лейкоцитарній формулі. Виберіть найбільш ймовірний механізм розвитку відносного лейкоцитозу в периферичній крові?

A.Перерозподіл лейкоцитів в організмі

B.Посилення лейкопоезу

C.Зменшення руйнування лейкоцитів

D.Сповільнення еміграції лейкоцитів у тканині

E.Прискорений лейкопоез

У хворого С., через добу після апендектомії в аналізі крові виявили нейтрофільний лейкоцитоз з регенеративним зсувом вліво. Який найбільш ймовірний механізм розвитку абсолютного лейкоцитозу в периферичній крові хворого?

A.Посилення лейкопоезу

B.Перерозподіл лейкоцитів в організмі

C.Зменшення руйнування лейкоцитів

D.Сповільнення еміграції лейкоцитів у тканині

E.Активація імунітету

Які стани супроводжуються нейтрофільним лейкоцитозом із зсувом лейкоцитарної формули вліво?

A.Гнійні запалення

B.Туберкульоз.

C.Інфекційний мононуклеоз.

D.Агранулоцитоз.

E.Аліментарний лейкоцитоз.

Хворий Р., 12 років, був прооперований з приводу гострого флегмонозного апендициту. При дослідженні крові кількість лейкоцитів складає 3´109/л. В мазку крові: б-0%, е-2%, ю-0%, пя-30%, ся-43%, л-23%, м-2%. Паличкоядерні нейтрофіли з пікнозом ядер. Анізоцитоз нейтрофілів, в окремих з них відмічається токсогенна зернистість. Яка форма змін лейкоцитарного складу крові має місце в даному випадку?Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.