Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


A.Нейтрофілія з дегенеративним зсувом вліво


B.Нейтрофілія з регенеративним зсувом вліво

C.Нейтрофілія з гіперрегенеративним зсувом вліво

D.Лейкемоідна реакція нейтрофільного типу

E.Нейтрофілія із зсувом вправо

Причиною порушення фагоцитозу можуть бути якісні зміни фагоцитів. Зміни яких субклітинних структур найбільш характерні для синдрому “лінивих лейкоцитів”?

A.Мікрофіламентів

B.Рецепторів до хемотаксинів та опсонінів

C.Специфічного мембранного глікопротеїну (GP110)

D.Мікротрубочок

E.Бактерицидних систем

У хворого на атрофічний гастрит виник дефіцит вітаміну В12. Який варіант ядерного зсуву лейкоцитарної формули є найбільш типовим для гіповітамінозу В12?

A.Вправо

B.Вліво гіперрегенераторний

C.Вліво дегенеративний

D.Вліво регенеративно-дегенеративний

E.Вліво рененеративний

У хворого, що був прооперований з приводу ускладненого апендициту, в аналізі крові відмічаються наступні зміни: ер.- 4,0×1012/л, Нb - 120г/л, КП -1,0, лейкоцити – 18 х109/л, б – 0%, е – 0%, мц – 0%, ю – 0%, пя – 20%, ся – 53%, л -21%, м – 5%. Яку назву має такий зсув лейкоцитарної формули?

A. Вліво регенеративний

B. Вліво дегенеративний

C.Вліво регенеративно-дегенеративний

D.Вліво дегенеративний

E.Вправо

Дитина, 5-ти років, хворіє на краснуху. При обстеженні крові виявлено збільшення загальної кількості лейкоцитів до 13х109/л. Лейкоцитарна формула: б-0, е-1, мц-0, юн-0, пя-2, ся-41, л-28, м-28. Як називається описане явище?

A.Моноцитоз

B.Агранулоцитоз

C.Лімфоцитоз

D.Еозинопенія

E.Нейтропенія

Під час сінокосу у селянина з’явилась кропив’янка, підвищилась температура тіла, що супроводжувалось лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виникає в даному випадку?

A.Еозинофілія

B.Базофілія

C.Нейтрофілія

D.Лімфоцитоз

E.Моноцитоз

У чоловіка, віком 30 років, у якого виникло запалення легень, спостерігалось збільшення загальної кількості лейкоцитів у крові. Який характер має лейкоцитоз у цьому випадку?

A.Лейкоцитоз реактивного характеру.

B.Лейкоцитоз пухлинного характеру.

C.Відносний лейкоцитоз

D.Перерозподільний лейкоцитоз.

E.Гемоконцентраційний лейкоцитоз

Чоловік, 26 років, перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. Кількість лейкоцитів крові- 3,2х109/л. Який головний механізм розвитку лейкопенії в даному випадку?

A.Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі.

B.Пригнічення лейкопоезу.

C.Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку

D.Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах.

E.Підвищення виділення лейкоцитів з організму.

У чоловіка, 46-років, при флюорографії був виявлений туберкульоз легенів. Подальше клінічне обстеження показало специфічні зміни складу білої крові, а саме:

A.Лімфоцитоз

B.Моноцитоз

C.Нейтрофілію

D.Базофілію

E.Еозинофілію

ТЕМА 23 ПАТОЛОГІЯ БІЛОЇ КРОВІ. (ЛЕЙКОЗИ. ЛЕЙКЕМОЇДНІ РЕАКЦІЇ)

У хворого, якому був видалений зуб з приводу гострого гнійного периоститу відзначалася тривала кровотеча з лунки. Аналіз крові у цього хворого дав наступні зміни: Ер-2,91012/л, Нв- 90г/л; К.П.- 0,9; Тромбоц.- 60109/л; Лейкоц- 52109/л. Б-0, Е-1, Мц-0, Юн-0, Пя-2, Ся-18, Л-8, М-1, Мієлобластів-70. Яке захворювання крові спостерігається у цього хворого?

A Гострий мієлоідний лейкоз

B Хронічний мієлоідний лейкоз

C Лейкоз, що недиференціюється

D Еритроміелоз

E Промієлоцитарний лейкоз

У хворого С., виявлені такі зміни в периферичній крові: Ер. 3,21012/л, Нб-80 г/л, Лейк. 25109/л. Лейкоцитарна формула: базофіли - 5%, еозинофіли - 9%, мієлобласти - 3%, промієлоцити - 8%; мієлоцити - 11%, метамієлоцити - 22%, палочкоядерні - 17%, сегментоядерні, - 19%, лімфоцити - 3%, моноцити - 3%. Визначте найбільш вірогідну патологію що відповідає даному опису картини крові :

A Хронічний мієлолейкоз

B Гострий мієлобластний лейкоз

C Еритромієлоз

D Лейкемоїдна реакція

E Недеференційований лейкоз

У хворого П., виявлені такі зміни в периферичній крові: Ер. 3,01012/л, Гем.80 г/л, Лейк. 21109/л. Лейкоцитарна формула: базофіли - 0%, еозинофіли - 0%, мієлобласти - 54%, промієлоцити - 1%; мієлоцити - 0%, метамієлоцити - 0%, палочкоядерні - 1%, сегментоядерні, - 28%, лімфоцити - 3%, моноцити - 3%. Визначте найбільш вірогідну патологію що відповідає даному опису картини крові :

A Гострий мієлобластний лейкоз

B Хронічний мієлолейкоз

C Еритромієлоз

D Лейкемоїдна реакція

E Недиференційований лейкоз

Хворий на протязі останнього року став відмічати підвищену втомлюваність, загальну слабість. Аналіз крові: Е– 4,11012/л, Hb– 119г/л, КП.– 0.87, лейкоцити – 57109/л, лейкоформула: Ю–0, П–0, С–9%, Е–0, Б–0, лімфобласти–2%, пролімфоцити–5%, лімфоцити–81%, М–3%, тромбоцити–160109/л. В мазку: нормохромія, велика кількість тіней Боткіна–Гумпрехта. Про яку патологію системи крові свідчить дана гемограма?

A Хронічний лімфолейкоз.

B Хронічний мієлолейкоз

C Гострий лімфобластний лейкоз

D Гострий мієлобластний лейкоз

E Хронічний монолейкоз

У хворого при гематологічному дослідженні отримали наступну картину: ер.-2,8х1012/л, Нв.- 80 г/л, КП- 0,85, ретикулоцити- 0,1%, тромбоцити-160х109/л, лейкоцити- 6,0х109/л. б-2%, е-8%, промієлоцити -5%, мієлоцити-5%, ю-16%, пя-20%, ся-34%, л-10%, м-5%. Про яку патологію крові свідчить дана картина?

A.Хронічний мієлолейкоз

B.Гострий мієлобластний лейкоз

C.Гіпопластична анемія

D.Недиференційований лейкоз

E.Хронічний лімфолейкоз

Хворий протягом останнього року став відмічати підвищену втомлюваність, загальну слабкість. Після дослідження крові направлений в стаціонар. Аналіз крові: ер–4,1х1012/л, Hb–119г/л, КП–0.87, лейкоцити – 5,7х109/л, лейкоцитарна формула: ю–0%, п–0%, с–9%, е–0%, б–0%, лімфобласти–2%, пролімфоцити–5%, лімфоцити–81%, м–3%, тромбоцити–160х109/л. В мазку: нормохромія, велика кількість тіней Боткіна–Гумпрехта. Про яку патологію системи крові свідчить дана гемограмма?

A.Хронічний лімфолейкоз.

B.Хронічний мієлолейкоз

C.Гострий лімфобластний лейкоз

D.Гострий мієлобластний лейкоз

E.Недиференційований лейкоз

У хворого П., виявлені наступні зміни в периферичній крові: ер.- 3,0х1012/л, Нb.-80 г/л, л.- 2,1х109/л. Лейкоцитарна формула: б - 0%, е - 0%, мієлобласти - 54%, промієлоцити - 0%; мієлоцити - 0%, метамієлоцити - 0%, п - 1%, с - 29%, л - 13%, м - 3%. Визначте найбільш ймовірну патологію, що відповідає даній картині крові.

A.Гострий мієлобластний лейкоз

B.Хронічний мієлолейкоз

C.Еритромієлоз

D.Нейтрофільний лейкоцитоз

E.Еритроцитоз

У хворого С., виявлені такі зміни в периферичній крові: ер.-3,2х1012/л, Нb- 80 г/л, лейкоцити-2,5х109/л. Лейкоцитарна формула: б - 5%, е - 9%, мієлобласти - 3%, промієлоцити - 8%; мієлоцити - 11%, метамієлоцити - 22%, п - 17%, с - 19%, л - 3%, м - 3%. Визначте найбільш ймовірну патологію, що відповідає даній картині крові.

A.Хронічний мієлолейкоз

B.Гострий мієлобластний лейкоз

C.Еритромієлоз

D.Гострий лімфолейкозПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.