Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для якої патології крові характерна наявність в клітинах крові та кісткового мозку філадельфійської хромосоми?


A. Хронічний мієлолейкоз

B. Гострий мієлолейкоз.

C.Лімфогранульоматоз.

D.Лімфома Беркітта.

E.Хвороба Ходжкіна

Хворий М., 20 років, поступив в гематологічне відділення зі скаргами на підвищену температуру, біль в кістках, кровоточивість ясен. Аналіз крові: ер.– 2,5х1012/л; Hb – 80г/л, лейкоцити – 2,0х109/л; тромбоцити – 60 х 109/л, лейкоцитарна формула: е – 1%, п – 1%, с – 10%, бластні клітини – 75%, л – 10%, м – 3%. Для якої патології характерна така картина крові?

A.Гострий лейкоз.

B.Хвороба Ходжкіна.

C.Лімфома Беркітта.

D.Лімфогранульоматоз

E.Агранулоцитоз

Загальна кількість лейкоцитів-90 х109/л. В лейкоцитарній формулі: е-1%, б-0%, ю-0%, п-2%, с-20%, пролімфоцити-2%, лімфоцити-70%, м-5%, клітини Боткіна-Гумпрехта. У хворого збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології характерна така картина крові?

A.Хронічний лімфолейкоз.

B.Гострий лімфолейкоз.

C.Лімфогранульоматоз.

D.Інфекційний мононуклеоз.

E.Гострий мієлолейкоз

У хворого на мієлолейкоз в крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз. Який варіант ядерного зсуву лейкоцитарної формули вліво є найбільш типовим для хронічного мієлолейкозу?

A.Гіперрегенеративний

B.Регенеративний

C.Дегенеративний

D.Регенеративно-дегенеративний

E.Вправо

У хворого Х. при дослідженні картини крові виявлено підвищений вміст базофілів (5%) і еозинофілів (12%). Для якого різновиду лейкозу це характерно?

A.Хронічного мієлолейкозу

B.Гострого мієлолейкозу

C.Хронічного лімфолейкозу

D.Гострого лімфолейкозу

E.Мегакаріоцитарного лейкозу

Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла, болі в кістках та суглобах. У крові: Нв – 68 г/л. Лейкоцитарна формула: мієлобласти - 62%, мієлоцити - 4%, метамієлоцити - 2%, паличкоядерні - 2%, сегментоядерні - 18%, еозинофіли - 1%, базофіли - 2%, лімфоцити - 7%, моноцити - 2%. Для якої з перелічених патологій характерні такі зміни білої крові:

A.Мієлобластний лейкоз

B.Моноцитарний лейкоз

C.Хронічний лімфолейкоз

D.Лейкемоїдна реакція мієлоїдного типу

E.Гострий недиференційований лейкоз

Під час операції з приводу гранульоми правого верхнього різця виникла кровотеча, яку вдалося зупинити тільки через 3 години. В анамнезі хворого хронічний лімфолейкоз. Що найбільш вірогідно стало причиною кровотечі?

A.Тромбоцитопенія

B.Еозинофілія

C.Лімфоцитоз

D.Лейкопенія

E.Лейкоцитоз

ТЕМА 24 ГЕМОРАГІЧНИЙ СИНДРОМ. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ.

Видалення зуба у хворого на хронічний лімфолейкоз ускладнилося тривалою кровотечею. Що може бути причиною геморагічного синдрому у цього хворого?

A Тромбоцитопенія

B Анемія

C Еозинопенія

D Лімфоцитоз

E Нейтропенія

Видалення зуба у хворого на хронічний лімфолейкоз ускладнилося тривалою кровотечею. Назвіть провідний механізм розвитку геморагічного синдрому у цього хворого?

A Пригнічення тромбоцитопоезу

B Дефіцит вітаміну В12

C Дефіцит вітаміну С

D Порушення утворення колагену у судинній стінці

E Порушення утворення фактору Віллебранда в судинній стінці

У хлопчика 3 років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний глобулін А (фактор VIII) в плазмі крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?

A Внутрішній механізм активації протромбінази

B Зовнішній механізм активації протромбінази

C Перетворення протромбіну в тромбін

D Перетворення фібриногену в фібрин

E Ретракція кров’яного згустку

У хворого на променеву хворобу з’явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?

A Тромбоцитопенія

B Лімфопенія

C Еритропенія

D Еозинопенія

E Нейтропенія

У ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?

A Тромбоцитопенія.

B Порушення структури стінки судин.

C Підвищення активності факторів фібрінолізу.

D Підвищення активноті факторів систем протизсідання крові.

E Зменшення активності факторів зсідання крові.

У хворої, 43-х років, на фоні септичного шока відмічається тромбоцитопенія, зменшення фібриногена, поява в крові продуктів деградації фібрина, поява петехіальних крововиливів. Вкажіть причину виникнення даних змін.

A ДВЗ-синдром

B Аутоімунна тромбоцитопенія

C Геморагічний діатез

D Порушення вироблення тромбоцитів

E Екзогенна інтоксикація

У хворої, 15 років, після видалення зуба відкрилась кровотеча. Виявилося, що після перенесеної хвороби Боткіна у хворої спостерігалися точкові крововиливи і синці на шкірі, було три носових кровотечі. Раніше геморагії не визначалися, навіть при видалені зубів. Під час обстеження було встановлено – час кровотечі за Дюке збільшений. В крові: гіпохромна анемія, кількість тромбоцитів знижена, адгезія пластинок різко зменшена. Протромбіновий час нормальний. Лейкоцитарна формула без змін. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Набута тромбоцитопатія

B.Спадкова тромбоцитопатія

C.Набута тромбоцитопенія

D.Спадкова тромбоцитопенія

E.Гемофілія

При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишечник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище?

A.Дефіцитом вітаміну К

B.Еритропенією

C.Дефіцитом заліза

D.Тромбоцитопенією

E. Лейкопенією

Видалення зуба у хворого на хронічний лімфолейкоз ускладнилося тривалою кровотечею. Що може бути причиною геморагічного синдрому у цього хворого?

A. Тромбоцитопенія

B.Анемія

C.Еритропенія

D.Лімфоцитоз

E.НейтропеніяПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.