Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


У хворого на ессенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що привело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?


A Перевантаження серця підвищеним опором

B Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові

C Абсолютна коронарна недостатність

D Пошкодження міокарда

E Порушення надходження крові до серця

Хворий, 56 років, раптово відчув сильний біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, страх смерті. Обличчя його стало блідим, вкрилося холодним потом. Прийом нітрогліцерину не вгамував біль. Лікар встановив діагноз інфаркт міокарда. Назвіть найчастішу причину ішемії міокарда.

A.Атеросклероз вінцевих судин

B. Спазм вінцевих судин

C. Тромбоз судин серця

D. Емболія коронарних судин

E. Агрегація еритроцитів у вінцевих судинах

У дівчини, 15 років, виявлений стеноз аорти, проте розладів кровообігу у неї не спостерігалось. Який механізм забезпечував стан серцевої адаптації?

A. Гомеометричний механізм.

B. Інотропна дія катехоламінів.

C. Гетерометричний механізм.

D. Зменшення маси серця.

E. Посилення синтезу білка.

Гетерометричний механізм компенсації Франка – Старлінга супроводжується розвитком:

A.Тоногенної дилатації

B. Міогенної дилатації

C. Гіпертрофії міокарда

D. Кардіосклерозу

E. Тампонади серця

В дослідах на щурах за допомогою металевого кільця звужували аорту в 3 рази. Тварин декапітували через 35 діб після експериментальної коарктації аорти. Гіпертрофія якого відділу серця буде спостерігатися у щурів з експериментальним звуженням аорти?

A.Лівого шлуночка

B. Правого шлуночка

C. Лівого передсердя

D. Правого передсердя

E. Правого відділу аорти

Виберіть, при якому із нижченаведених станів, що спричиняють серцеву недостатність, спрацьовує гомеометричний механізм адаптації:

A.Стеноз устя аорти

B. Недостатність мітрального клапана

C. Фізичне навантаження

D. Недостатність аортального клапана

E. Збільшення об’єму циркулюючої крові

Серед факторів ризику виникнення атеросклерозу важлива роль належить збільшенню кількості в крові атерогенних та зменшенню вмісту антиатерогенних ліпопротеїнів. Який вид гіперліпопротеїнемії найбільш атерогенний?

A.Гіпербеталіпопротеїнемія

B. Гіперхіломікронемія

C. Гіперпребеталіпопротеїнемія

D. Гіперхолестеринемія

E. Гіпертригліцеридемія

Чоловік, 70 років, хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів має місце при атеросклерозі?

A.Низької щільності

B. Дуже низької щільності

C. Високої щільності

D. Проміжної щільності

E. Хіломікронів

Під час профілактичного огляду чоловіка, який працює шахтарем, лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче наведеного є головним підтвердженням компенсації діяльності серця?

А. Гіпертрофія міокарда

B. Збільшення артеріального тиску

C. Ціаноз

D. Тахікардія

E. Задишка

Тема №28: «ПАТОФІЗІОЛОГІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН».

Стінки судин мають досить значні морфологічні розбіжності у будові середньої оболонки. Чим зумовлена поява специфічних особливостей будови цієї оболонки у різних судинах?

A Гемодинамічними умовами.

B Впливом органів ендокринної системи.

C Регуляцією з боку центральної нервової системи.

D Індуктивним впливом нейронів вегетативних гангліїв.

E Високим вмістом катехоламінів у крові.

У хворого в третьому періоді гарячки настало критичне падіння температури тіла. При цьому спостерігалася тахікардія і зниження артеріального тиску до 80/60 мм рт.ст. Який вид колапсу розвинувся при цьому?

A Инфекційно - токсичний

B Ортостатичний

C Геморагічний

D Кардіогенний

E Панкреатичний

Кролів годували їжею з додаванням холестерину. Через 5 місяців виявлені атеросклеротичні зміни в аорті. Назвіть головну причину атерогенезу в даному випадку:

A Екзогенна гіперхолестеринемія

B Переїдання

C Гіподінамія

D Ендогенна гіперхолестеринемія

E -

Під час диспансерного огляду у чоловіка 36 років, по професії - водія, рівень АТ склав 150/90 мм рт ст. К кінцю робочого дня з’являється шум у вухах, слабкість, що проходить після відпочинку. Діагностована гіпертонічна хвороба. Який провідний патогенетичний механізм при даній формі захворювання?

A Нейрогенний

B Нирковий

C Гуморальний

D Ендокринний

E Рефлексогенний

У дитини 14-ти років, хворої на дифтерію, в період кризи, при різкому падінні температури, на фоні тахікардії, артеріальний тиск складає 70/50 мм рт.ст. До якої форми порушення судинного тонусу відноситься дане явище?

A Гостра гіпотензія

B Хронічна гіпотензія

C Вегето-судинна дистонія

D Гіпотонічна хвороба

E

Хворому поставлено діагноз: ниркова артеріальна гіпертензія. Назвіть ініціюючий патогенетичний фактор розвитку артеріальної гіпертензії в даному випадку?

A Ішемія нирок

B Гіпернатріємія

C Гіперальдостеронізм

D Збільшення синтезу реніну

E Збільшення синтезу ангіотензіну

У експериментальної тварини проведено звуження черевного відділу аорти. Через деякий час виникло стійке підвищення кров’яного тиску. Назвіть провідну ланку цієї гіпертензії:

A.Активація ренін-ангіотензинової системи

B. Припинення депресорної функції нирок

C. Збільшення виділення альдостерону

D. Збільшення виділення вазопресинуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.