Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


E. Затримка іонів натрію в організмі


У хворого на атеросклероз коронарних судин значно збільшується продукція ендотелієм вазоконстрикторних речовин. Серед них найбільше значення в розвитку ішемії має:

A.Ендотелін-1

B. Ангіотензин-II

C. Ацетилхолін

D. Тромбоксан А2

E. Простагландин Н2

Тема №29-30: «АРИТМІЇ».

У хворого раптово наступила втрата свідомості, виникли судоми. На електрокардіограмі на 2-3 зубці Р припадає 1 комплекс QRST. Яка властивість провідної системи серця порушена?

A Провідність

B Збудливість

C Автоматизм

D Скоротливість

E -

Хворий 68 років переніс інфаркт міокарду. При ЕКГ - обстеженні визначається прогресуюче збільшення інтервалу PQ аж до випадання комплексу QRS після чого інтервал PQ відновлюється. З порушенням якої функції серця пов'язане дане порушення серцевого ритму?

A Провідність

B Збудливість

C Скоротливість

D -

E Автоматизм

У хворого має місце передсердно-шлуночкова блокада І ступеня, що супроводжується подовженням інтервалу P-Q до 0,25 с. Порушення якої функції серця має місце за цих умов?

A Провідності

B Автоматизму

C Збудливості

D Скоротливості

E Засвоєння ритму

У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія у вигляді генерації позачергових імпульсів в пучку Гіса. Порушення якої функції серцевого м’язу спостерігається в даному випадку?

A Збудливості

B Автоматизму

C Провідності

D Збудливості та провідності

E Скоротливості

У чоловіка 50 років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення АТ, пульс неправильний з дефіцитом. На ЕКГ виявлено відсутність зубця Р і різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму у хворого?

A Миготлива аритмія.

B Дихальна аритмія.

C Пароксизмальна тахікардія .

D Поперечна блокада серця.

E Синусова екстрасистолія.

У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія, при якій на ЕКГ частота скорочень передсердь була 70 за хвилину, а шлуночків – 35 скорочень за 1 хв. Порушення якої функції серцевого м’яза спостерігається у хворого?

A. Провідності

B. Збудливості

C. Автоматизму

D. Збудливості та провідності

E. Скоротливості

При введенні експериментальній тварині (кролю) внутрішньовенно 1 мл 1% розчину хлориду барію на електрокардіограмі у нього виявляються порушення серцевого ритму - множинні екстрасистоли. Який найбільш імовірний механізм виникнення даної патології?

A. Порушення внутрішньо- та позаклітинного вмісту іонів кальцію

B. Порушення тонусу симпатичної нервової системи

C. Порушення тонусу парасимпатичної нервової системи

D. Порушення внутрішньо- та позаклітинного вмісту іонів калію

E. Порушення внутрішньо- та позаклітинного вмісту іонів натрію

У хворого з мітральним стенозом спостерігається порушення серцевого ритму, при якому частота пульсу виявляється меншою за частоту скорочень серця – дефіцит пульсу. Який вид аритмії у хворого?

A. Миготлива аритмія

B. Синусова аритмія

C. Екстрасистолія

D. Фібриляція шлуночків

E. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня

У хворого раптово настала втрата свідомості, виникли судоми. На ЕКГ на 2-3 зубця Р приходиться 1 комплекс QRST. Яка властивість провідної системи серця порушена?

A. Провідність

B. Збудливість

C. Автоматизм

D. Скоротливість

E. Відтворення частоти скорочень

При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці і комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії.

A.Синоатріальна блокада

B. Миготлива аритмія

C. Атріовентрикулярна блокада

D. Передсердна екстрасистола

E. Внутрішньопередсердна блокада

Гостра недостатність серця супроводжується такими порушеннями, крім:

A. Анемія

B. Зниження хвилинного об’єму серця

C. Підвищення венозного тиску

D. Задишка

E. Гіпоксія міокарда

На ЕКГ хворого виявлено скорочення тривалості інтервалу R-R. З якими змінами роботи серця це зв'язано?

A.Збільшенням частоти серцевих скорочень

B. Зростанням сили скорочень

C. Падінням частоти серцевих скорочень

D. Зменшенням сили скорочень

E. Уповільненням частоти і зниженням сили серцевих скорочень

Тема №31: «ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ».

На тлі алергічної реакції у дитини розвинувся набряк гортані. Який вид дихальної недостатності розвинеться в даному випадку?

 1. Обструктивний
 2. Рестриктивний
 3. Дизрегуляторний
 4. Порушення перфузії
 5. Порушення дифузії

У жінки, 45 років, яка тривалий час хворіє на бронхіальну астму, виник напад задухи. Який механізм лежить в основі цього явища?

 1. Звуження дрібних бронхів.
 2. Втрата еластичності легеневої тканини.
 3. Зниження чутливості дихального центру.
 4. Порушення рухомості грудної клітки.
 5. Порушення перфузії легеневої тканини .

Яка з патогенетичних форм порушення зовнішнього дихання може виникнути при черепно-мозковій травмі?

 1. Первинно-дискінетична.
 2. Обструктивна.
 3. Вентиляційно-рестриктивна.
 4. Дифузійно-рестриктивна.
 5. Дифузійно-пневмонозна.

У тварини в експерименті проведене перерізання обох блукаючих нервів. Як характеризувати таке дихання:

 1. Дуже рідке і глибоке
 2. Часте і глибоке
 3. Рідке і поверхневе
 4. Часте і поверхневе
 5. Періодичне

Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?

 1. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 2. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 1. Порушення перфузії
 1. Порушення дифузії
 2. Дизрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.