Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Е. Збільшення проникності ниркового фільтру


У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і , як наслідок, до вираженої дегідратації організму. Що з переліченого є найбільш ймовірним механізмом поліурії?

A Зниження канальцієвої реабсорбції води

B Порушення канальцієвої реабсорбції іонів Nа

C Зниження канальцієвої реабсорбції білка

D Порушення реабсорбції глюкози

E Підвищення гідростатичного тиску

У хворого, що страждає протягом багатьох років на остеомієліт нижньої щелепи, з’явилися поширені набряки, в сечі виявлена виражена масивна протеїнурія, в крові - гіперліпідемія. Яку з форм ускладнення остеомієліту найвірогідніше запідозрити у даного хворого?

A Нефротичний синдром.

B Пієліт.

C Нефрит

D Хронічна ниркова недостатність.

E Сечокам’яна хвороба.

У хворого після автомобільної катастрофи АД 70/40 мм рт.ст. Хворий без свідомості. За добу виділяє біля 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутворення в даному випадку?

A Зменшення клубочкової фільтрації

B Посилення клубочкової фільтрації

C Зменшення канальцевої реабсорбції

D Посилення канальцевої реабсорбції

E Зменшення канальцевої секреції

На ранній стадії цукрового діабету у хворих спостерігається поліурія. Чим вона зумовлена?

A Гіперглікемія

B Кетонемія

C Гіпохолестеринемія

D Гіперхолестеринемія

E Гіперкалійемія

У хворого, що тривалий час страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла азотемія, олігурія, гіпо-, ізостенурія, протеїнурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих симптомів при хронічній нирковій недостатності?

A Зменшення маси діючих нефронів

B Підвищення клубочкової фільтрації

C Зниження канальцевої секреції

D Порушення проникності клубочкових мембран

E Посилення реабсорбції натрію

У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10\%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі наростаючого уремічного синдрому?

A Азотемія

B Порушення водного гемостазу

C Порушення осмотичного гемостазу

D Ниркова остеодистрофія

E Артеріальна гіпертензія

Чоловік 48 років поступив в лікарню з загостренням хронічного гломерулонефриту. Обстеження виявило наявність у хворого хронічної недостатності нирок. Чим пояснюється гіперазотемія при хронічній нирковій недостатності?

A Зниженням клубочкової фільтрації.

B Зниженням канальцевої реабсорбції.

C Зниженням канальцевої екскреції.

D Порушенням білкового обміну.

E Порушенням водно-електролітного балансу.

У хворого на первинний нефротичний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина обумовила гіпопротеїнемію?

A Протеїнурія

B Вихід білка з судин у тканини

C Зниження синтезу білка у печінці

D Підвищений протеоліз

E Порушення всмоктування білка у кишечнику

У дитини 5 років через 2 тижня після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломерулонефрит, що характеризувався олігурією, протеїнурією, гематурією, гіперазотемією. Порушення якого процесу у нирках найбільш суттєве для виникнення цих змін?

A Клубочкова фільтрація

B Канальцева реабсорбція

C Канальцева секреція

D Сечовиведення

E Секреція гормонів

Хворому поставлено діагноз: ниркова артеріальна гіпертензія. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор розвитку артеріальної гіпертензії в даному випадку?

A Ішемія нирок

B Гіпернатріємія

C Гіперальдостеронізм

D Збільшення синтезу реніну

E Збільшення синтезу ангіотензіну

При патології нирок в сечі з’являються патологічні складові частини. Поява яких патологічних складових частин сечі свідчить про підвищення проникності клубочкової мембрани?

A Протеїнурія

B Глюкозурія

C Аміноацидурія

D Алкаптонурія

E Піурія

У хворого з гломерулонефритом виявлено:анасарка, АТ- 185/105 мм рт.ст., анемія, лейоцитоз, гіперазотемія, гіпопротеінемія. Який показник свідчить про ускладнення гломерулонефриту нефротичним синдромом?

A Гіпопротеїнемія

B Лейкоцитоз

C Гіперазотемія

D Артеріальна гіпертензія

E Анемія

Після перенесеної стафилакокової інфекції у хворої з’явився набряк (анасарка), при лабораторному обстеженні сечі виявлена масивна протеїнурія. В крові гіпопротеїнемія, гіперліпемія. Яку патологію можливо припустити?

A Нефротичний синдром

B Гломелуронефрит

C Пієлонефрит

D Сечокам’яна хвороба

E ХНН

При обстеженні сечі у лікаря-стоматолога, яка була зібрана в кінці робочого дня, виявлений вміст білка 0,7 г/л. В ранішній сечі таких змін не виявлено. Як називається таке явище?

A Функціональна протеїнурія

B Органічна протеїнурія

C Неселективна протеїнурія

D Позаниркова протеїнурія

E Гематурія

Як називається термінальна стадія ниркової недостатності, яка супроводжується розвитком метаболічного ацидозу, азотемії, сіро-землистим відтінком шкіри, свербінням, запахом аміаку, порушенням функції життєво важливих органів?

A.Уремія

B. Гостра ниркова недостатність

C. Тубулопатія

D. Гломерулопатія

E. Нефропатія

Хворий, 58 років, звернувся зі скаргами на стійке зростання АТ. При клінічному обстеженні у нього виявлена хронічна хвороба нирок з порушенням ренального кровотоку. Активація якого регуляторного механізму стала причиною зростання АТ у цього хворого?

A.Ренін-ангіотензинової системи

B. Парасимпатичної нервової системи

C. Симпатичної нервової системи

D. Серцево-судинної

E. ДихальноїПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.