Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


У хворого спостерігається зменшення діурезу до 800 мл на добу. Як називається така зміна діурезу?


A.Олігурія

B. Поліурія

C. Лейкоцитурія

D. Протеїнурія

E. Гематурія

У хворої жінки, 25 років, після охолодження спостерігаються: біль у попереку, дизурічні прояви (лейкоцитурія, циліндрурія, бактеріурія, добовий діурез без змін). З розвитком якого захворювання це може бути пов'язано?

A.Пієлонефрит

B. Гломерулонефрит

C. Сечокам’яна хвороба

D. Радикуліт

E. Амілоїдоз

Вкажіть, які кількісні зміни діурезу можуть призвести до уремії?

A.Анурія

B. Поліурія

C. Дизурія

D. Ніктурія

E. Олігурія

Дівчинка після випадкового споживання неїстивних грибів поступила в реанімаційне відділення з явищами марення, артеріальної гіпотензії, анурії, гіперазотемії. Яке захворювання має місце в даному випадку?

A.Гостра ниркова недостатність

B. Гострий гломерулонефрит

C. Гострий пієлонефрит

D. Сечокам’яна хвороба

E. Амілоїдоз

При дослідженні сечі у хворого Ф. виявлена протеїнурія за рахунок низькомолекулярних білків, гематурія - вилужені еритроцити. Порушення якої функції нирок відображають ці показники ?

A. Порушення проникності клубочків

B. Порушення секреції канальців

C. Порушення екскреції клубочків

D. Порушення реабсорбції канальців

E. Порушення гломерулярної фільтрації

Причиною анурії в перебігу позаниркової гострої недостатності нирок є:

A. Обтурація сечовидільних шляхів

B. Некроз канальцевого епітелію

C. Гломерулонефрит

D. Отруєння важкими металами

E. Отруєння грибами

Недостатність нирок характеризується розвитком анемії. Що лежить в її основі?

A.Зниження продукції еритропоетину

B. Гематурія

C. Гемоглобінурія

D. Гіпопротеїнемія

E. Дисліпідемія

Питома вага сечі пацієнта з хронічною нирковою недостатністю складає 1,009 і практично не змінюється після прийому їжі та рідини. Цей симптом позначають як:

A.Ізостенурія

B. Гіпостенурія

C. Полакіурія

D. Олігурія

E. Ніктурія

У хворого, 49 років, виявлено: набряк обличчя, значну протеїнурію, гіпопротеінемію, диспротеінемію, гіперліпідемію. Яка патологія у хворого?

A.Нефротичний синдром

B. Сечокам’яна хвороба.

C. Простатит

D. Пієлонефрит

E. Цистит

Хворому було проведено дослідження сечі за Зимницьким. Відносна щільність її протягом доби коливалася в межах 1,006 – 1,012. Про порушення якого процесу в нирках свідчать отримані дані?

A.Канальцевої реабсорбції

B. Клубочкової фільтрації

C. Канальцевої секреції

D. Канальцевої екскреції

E. Порушення проникності клубочків

При дослідженні сечі у лікаря-стоматолога, зібраної в кінці робочого дня, виявлений вміст білка - 0,7г/л. У ранішній сечі таких змін не виявлено. Це явище можна класифікувати як:

A.Функціональну протеїнурію

B. Органічну протеїнурію

C. Неселективну протеїнурію

D. Позаниркову протеїнурію

E. Транзиторну протеїнурію

У хворого після переливання еритроцитарної маси виник шок і з'явилися ознаки гострої ниркової недостатності. Що є провідним механізмом розвитку ГНН в даному випадку?

A.Порушення клубочкової фільтрації.

B. Порушення канальцевої реабсорбції.

C. Порушення канальцевої секреції.

D. Порушення сечовиділення.

E. Порушення інкреторної функції нирок.

У 19 річного хлопця, який страждає протягом п'яти років дифузним гломерулонефритом, спостерігається підвищення рівня артеріального тиску. Що в даному випадку є провідним в механізмі розвитку артеріальної гіпертензії?

A.Надлишок ангіотензину -ІІ

B. Надлишок катехоламінів

C. Надлишок антидіуретичного гормону

D. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

E. Надлишок альдостерону

Після перенесеної стафілококової інфекції у хворої з'явився набряковий синдром (анасарка). У сечі виявлена масивна протеїнурія. У крові: гіпопротеінемія, гіперліпідемія. Яку патологію можна припустити?

A.Нефротичний синдром

B. ХНН

C. Пієлонефрит

D. Гломерулонефрит

E. Сечокам’яна хвороба

У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Яке порушення з боку нирок лежить в основі остеопорозу?

A.Утворення 1,25 (ОН)2D3

B. Гідроксилювання лізину

C. Гідроксилювання кортизолу

D. Гідроксилювання проліну

E. Карбоксилювання глутамату

У хворого, 30 років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається протеїнурія. Як пояснити це явище?

A.Підвищенням проникності ниркового фільтра

B. Зниженням онкотичного тиску плазми крові

C. Підвищенням гідростатичного тиску крові у капілярах

D. Затримкою виведення продуктів азотистого обміну

E. Зменшенням кількості функціонуючих нефронів

У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?

A.Еритроцити

B. Еритроцити та лейкоцити

C. Тромбоцити

D. Лейкоцити

E. Лейкоцити та тромбоцити

Хворий звернувся до поліклініки зі скаргами на утруднення під час сечовиділення. Після огляду виявлена гіпертрофія органу, який охоплює проксимальний відділ уретри. Що це за орган?

A.Передміхурова залоза

B. Бульбо-уретральна залоза

C. Придаток яєчка

D. Цибулина статевого члена

E. Сім'яні міхурці

У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу?

А. Гідроксилювання лізину

B. Утворення 1,25 (ОН)2 D3

С. Гідроксилювання проліну

D. Карбоксилювання глутамату

E. Гідроксилювання кортизолу

Чоловік 48-ми років надійшов до лікарні із загостренням хронічного гломерулонефриту. Обстеження виявило наявність у хворого хронічної недостатності нирок. Чим пояснюється гіперазотемія при хронічній нирковій недостатності?Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.