Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ


СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДУ

КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТА СКЛІННЯ

М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою


, (М.1)

де RΣсп- приведений опір теплопередачі світлопрозорої ділянки, що приймається залежно від характеристик скління (склопакетів) - відстані між шарами скла, виду газонаповнення та ступеня чорноти поверхні скла згідно з таблицею М.1;

Fсп - площа світлопрозорої частини, м2;

RΣi, Fі, - опір теплопередачі та площа і-го непрозорого елемента;

n - кількість непрозорих елементів конструкції з певними значеннями RΣi, Fі ;

kj - лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м.К), j-готеплопровідного включення, який визначають згідно И.4 на підставі розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів або згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-146;

Lj - лінійний розмір, м, j-го конструктивного непрозорого елемента світлопрозорої конструкції;

т - кількість непрозорих елементів конструкції, для яких необхідно визначати kj.

Таблиця М1 - Приведений опір теплопередачі склопакетів

 

Кількість камер у склопакеті Варіанти скління* Газовий склад середовища камер склопакетів, % Опір теплопередачі м2К/Вт
Повітря Криптон Аргон
1 - 8 - 4М1     0,28
1 -10 - 4М1     0,29
1 - 12 - 4М1     0,30
1 - 16 - 4М1     0,32
1 - 8 - 4М1     0,30
1 - 10 - 4М1     0,31
1 - 12 - 4М1     0,32
1 - 16 - 4М1     0,34
1 - 16 - 4М,     0,38
1 - 8 - 4К     0,47
1 - 10- 4К     0,49
1 - 12 - 4К     0,51
1 - 16 - 4К     0,53
1 - 8- 4К     0,53
1 - 10 - 4К     0,55

Продовження таблиці Ml

 

Кількість камер у склопакеті Варіанти скління* Газовий склад середовища камер склопакетів, % Опір теплопередачі, м2К/Вт
Повітря Криптон Аргон
1 -12-4К     0,57
1 -16-4К     0,59
1 -16-4К     0,62
4К-16-4К     0,67
1 – 8-4і     0,51
1-10-4і     0,53
1-12-4і     0,56
1 -16-4i     0,59
1 -8-4і     0,57
1 -10-4і     0,60
1-12-4і     0,63
1 -16-4І     0,66
1-16-4і     0,75
1 -16-4І   0,72
1-16-4і   0,70
1-16-4і   0,67
1 -6-4М1-6-4М1     0,42
1 -8-4М1-8-4М1     0,45
1 -10-4М1 -10-4М1     0,47
1 -12-4М1 -12-4М1     0,49
1 -16-4М1 -16-4М1     0,52
1 - 6-4М1-6-4М1     0,44
1 - 8-4М1- 8-4М1     0,47
1 - 8-4М1- 8-4М1     0,51
1-10-4М1-10-4М1     0,49
1 -12-4М1 -12-4М1     0,52
1 -16-4М1 -16-4М1     0,55
1 - 6-4М1 - 6-4К     0,53
1 - 8-4М1 - 8-4К     0,55
1 -10-4М1 -10-4К     0,59
1 -12-4М1 -12-4К     0,61
1-16-4М1-16-4К     0,65
1 - 6-4М1 - 6-4К     0,60
1 -8-4М1 -8-4К     0,62
1 -10-4Μ1 -10-4Κ     0,65
1 -12-4М1 -12-4К     0,68
1 -16-4М1 -16-4К     0,72
1 -10-4Μ1 -10-4Κ     0,85
1 -10-4М1 -10-4К   0,82

Закінчення таблиці Ml

 

 

 

 

Кількість камер у склопакеті Варіанти скління* Газовий склад середовища камер склопакетів, % Опір теплопередачі м2К/Вт
Повітря Криптон Аргон
1-10-4М1-10-4К   0,80
1-10-4М1-10-4К   0,78
4К-10-4М1-10-4К     0,73
г10-4К-10-4К     1,28
4К-10-4М1-10-4К     1,32
1-8-4М1-8-4і     0,61
1-10-4М1-10-4і     0,64
1-12-4М1-12-4i     0,68
1-16-4М1-16-4i     0,72
1-6-4М1 -6-4і     0,64
1-8-4М1-8-4і     0,67
1-10-4М1-10-4і     0,71
1-12-4М1-12-4i     0,75
1-16-4М1-16-4i     0,80
1-10-4М1-10-4i     0,94
1-10-4М1-10-4і   0,90
1-10-4М1-10-4і   0,85
1-10-4М1-10-4і   0,78
4і-10-4М1 -10-4і     0,93
4і-10-4М1-10-4і     1,35
4і-10-4М1 -10-4i   1,28
4І-10-4М1-10-4і   1,18
4і-10-4М1-10-4і   1,14
* Примітка.Порядок скління - від зовнішньої поверхні. Позначення скла: М1 - листове стандартне, К - енергозберігаюче з твердим покриттям, і - енергозберігаюче з м'яким покриттям.

M2. Температурний перепад Δtпр для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління не більше ніж 0,18 при виконанні умови за формулою (2) розраховується тільки для непрозорої частини огорожі за формулою

Δtпр =tв - τвпр , (Μ.2)

де τвпр - приведена температура внутрішньої поверхні °С термічно неоднорідної непрозорої конструкції, що розраховується при розрахунковому значенні температури внутрішнього повітря tв, прийнятому залежно від призначення будинку за додатком Г, і розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря tз, прийнятому залежно від температурної зони експлуатації будинку за додатком Ж за формулою

τвпр = (Μ.3)


Μ.3 Для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління 0,18 і більше температурний перепад Δtпр при виконанні умови за формулою (2) розраховується за формулою

Δtпр = tв - . (Μ.4)

де , Fн - приведена температура внутрішньої поверхні °С та площа, м2, непрозорої частини огороджувальної конструкції;

Fсп - площа світлопрозорої частини, м2;

- приведена температура внутрішньої поверхні °С світлопрозорої частини огороджувальної конструкції, що розраховується за формулою

, (Μ.5)

де τсп і, Fсп і–відповідно середня температуравнутрішньої поверхні, °С, та площа, м2, і-го склопакета або скла;

τj, Fj - середня температура внутрішньої поверхні, °С, та площа, м2, j-го конструктивного непрозорого елемента (імпосту, стулок, рами, дистанційних рамок склопакета, ригелів, стояків тощо) світлопрозорої конструкції відповідно.


ДОДАТОК Н

(довідковий)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.