Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Суб’єкти господарювання. Правовий статус підприємств та їх організаційна структура.


1. Суб’єкти господарювання: поняття та види. Громадяни як суб’єкти господарювання: особливості правового статусу.

2. Поняття, ознаки та організаційні форми підприємств.

3. Види підприємств. Суб’єкти малого та середнього підприємництва.

4. Особливості створення та діяльності:

4.1. державних унітарних підприємств;

4.2. комунальних унітарних підприємств;

4.3. підприємств об’єднань громадян, релігійних організацій та споживчої кооперації;

4.4. приватних підприємств;

4.5. об’єднань підприємств.

5. Виробничі кооперативи: поняття, види, особливості створення та діяльності.

6. Фермерське господарство: поняття та його місце серед інших суб’єктів підприємництва.

7. Іноземні підприємства та підприємства з іноземною інвестицією: поняття, організаційно-правові форми, особливості створення та діяльності.

8. Господарська діяльність відокремлених структурних підрозділів підприємств.

Нормативний матеріал:

1. Господарський кодекс України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Податковий кодекс України.

4. Закон України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР. –1991. –№29. –ст. 377.

5. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради. ‑1991. ‑№25. ‑ст.283 (Із змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради. -1992. -№30 (Із змінами і доповненнями).

7. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року // Голос України від 18.04.2012. - № 70.

8. Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” // Голос України, 1996, 25 квітня.

9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради. -1997. -№24. –ст.170.

10. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року // Голос України від 18.04.2012. - № 70.

11. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців» від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2003. -№31. –ст.263.

12. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради. ‑2003. ‑N 45. ‑ст.363 (Із змінами і доповненнями).

13. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради. ‑2004. ‑№5. ‑ст.35.

14. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року // Відомості Верховної Ради. ‑2006. ‑№46. ‑ст.456.

15. Рішення КСУ у справі за конституційним зверненням приватного підприємства «ІКІО» щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 61 Сімейного кодексу України від 19 вересня 2012 року // Офіційний вісник України від 12.10.2012. - 2012 р., № 75, стор. 33, стаття 3038, код акту 63617/2012.

16. Ухвала Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.03.2013 року // Єдиний державний реєстр судових рішень України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

17. Постанова судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3.07.2013 року // Єдиний державний реєстр судових рішень України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Спеціальна література:

1. Алексеева Ю. Частное предприятие как субъект корпоративних отношений // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 12.

2. Беляневич О.А. Відокремлені підрозділи підприємств як учасники господарського обороту // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - №2.

3. Блащук Тетяна. Організаційно-правові форми юридичних осіб у сучасному цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 8.

4. Вінник Оксана. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації // Предпринимательство, хозяйство и право. –1998. -№1.

5. Винар Л. Проблема відповідальності юридичних осіб, заснованих на державній власності // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38.

6. Винар Любомир. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 8.

7. Голодницкий Э. Виды юридических лиц в новых Кодексах. Организационно-правовые формы юридического лица: системный анализ ГК и ХК // Юридическая практика. – 2004. - № 8.

8. Гріщенко О.В. Деякі аспекти господарсько-правового статусу фізичної особи-підприємця // Вісник господарського судочинства. – 2010. - № 5.

9. Загнітко О., Малига В. Правовий статус підприємств колективної власності // Право України. – 2005. - № 2.

10. Зеліско А. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права // Право України. – 2010. - № 5.

11. Зубатенко Олена. Деякі аспекти правового статусу кооперативу як учасника господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 9.

12. Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов’язаної зі створенням юридичних осіб // Право України. -1996. -№11.

13. Костенко Леся. Який суд допоможе учаснику приватного підприємства вийти з нього? // Юридичний журнал. – 2009. - №9.

14. Кочергина Екатерина. К вопросу о соотношении понятий юридического лица и организационно-правовой формы // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 10.

15. Красько И. Юридические проблемы компании одного лица // Предпринимательство, хозяйство и право. –1998. -№11.

16. Кучеренко І. Сучасна історія розвитку українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльності державних підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №8.

17. Лукьяненко Ольга. Пределы имущественной ответственности государственных предприятий в хозяйственных обязательствах // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 3.

18. Пальчук П.М. Проблеми визначення правової природи правоздатності підприємств у зв’язку з ліцензуванням господарської діяльності за її видами // Вісник господарського судочинства. – 2010. - №2.

19. Пацурківський Ю.П. Правовий статус підприємців – громадян // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип. 82.

20. Похиленко І. Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 11.

21. Похиленко Ірина. Поняття виробничого кооперативу як організаційно-правової форми суб'єктів малого підприємництва // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

22. Приватний підприємець. – К.: Фактор, 2010.

23. Пушкін О., Селіванов В. Відносини підприємництва і правовий статус їх суб’єктів // Право України. -1994. -№5-6.

24. Самойлюк О. Виробничі кооперативи: стан та перспективи розвитку // Право України. – 2005. - № 1.

25. Семерак О. Дочірні підприємства – як форми здійснення іноземних інвестицій // Право України. -1998. -№3.

26. Титова Н. Селянське (фермерське) господарство України: правова регламентація, поняття, ознаки, перспективи // Право України. –1995. -№9-10.

27. Теньков С. Приватне підприємство: хто власник? // Юридичний вісник України. – 1998. – №46.

28. Труш І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств // Право України. – 2010. - № 2.

29. Труш Ігор. Порядок створення комунальних унітарних підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 10.

30. Федорович В.І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів в Україні. –Львів: Атлас. – 1998.

31. Хахулин В., Алексеева Ю. Легальное определение частного предприятия в Украине // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 1.

32. Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України. – 2006. – № 6.

33. Шишка Роман. Індивідуалізація фізичних осіб як підприємців // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

34. Щербак І. Необхідність розвитку господарсько-правового регулювання статусу відокремлених підрозділів підприємств // Підприємництво, господарство і право - 2007. - № 2.

35. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264с.

36. Юркевич Ю. Державне комерційне підприємство як учасник процедури державних закупівель / Ю. Юркевич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVIII регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 408с. – С. 238-240.

37. Юркевич Ю.М. Господарські об’єднання: поняття, види та організаційно-правові форми / Ю.М. Юркевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Випуск 2. – С. 139-147.

38. Ямкова І.М. Правове забезпечення діяльності фізичних осіб-підприємців: порівняльна характеристика // Економіка та право. – 2009. - №3.

39. Ямкова І. Правовий статус інституту приватного підприємництва: становлення та тенденції розвитку // Право України. – 2010. - № 8.

 

Завдання 1.Розкрити структуру статуту державного унітарного комерційного підприємства та визначити особливості його змісту.

Завдання 2. Підготувати пакет документів, необхідних для створення комунального унітарного комерційного підприємства.

Завдання 3.Підготувати необхідні документи для створення приватного підприємства.

Завдання 4. Розробити структуру статуту підприємства, заснованого на власності об’єднання громадян.

Завдання 5.Розробити структуру статуту підприємства, заснованого на власності релігійної організації.

Завдання 6.Підготувати пакет документів, необхідних для створення виробничого кооперативу.

Завдання 7. Розкрити умови створення фермерського господарства. Підготувати необхідні документи для його державної реєстрації.

Завдання 8. Скласти схему дій по створенню підприємства з іноземною інвестицією.

Завдання 9.Викласти текст положення про філію підприємства.

Завдання 10. Розв’яжіть наступні тести.

1. Організаційно-правові форми окремих суб’єктів господарської діяльності:

1. Фондова біржа. 1. Акціонерне товариство,

товариство

з обмеженою відповідальністю,

дочірнього підприємства

об'єднання

торговців цінними паперами.

2. Страховик. 2. Акціонерне товариство,

повне,

командитне товариство і

товариство з

додатковою відповідальністю.

3. Банк. 3. Публічне акціонерне

товариство

або кооперативний банк.

4. Господарські об'єднання. 4. Асоціації, корпорації,

консорціуми,

концерни.

5. Приватні підприємства,

підприємства релігійних організацій.

6. Державні підприємства, приватні

підприємства.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 –

2. Для здійснення наступних видів господарської діяльності необхідно одержання:

1. Торгівля тютюновими виробами. А. ліцензія

2. Банківська діяльність . В. торговий патент

3. Діяльність у сфері освіти. С. обидва документи

4. Будівельна діяльність. D. ні перший ані другий

5. Діяльність у сфері розваг.

6. Кондитерська діяльність.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .

3. Засновники суб’єктів господарювання:

1. Виробничий кооператив. А. фізична особа

2. Фермерське господарство. В. юридична особа

3. Господарське товариство. С. обидва суб’єкти

4. Казенне підприємство. D. ні перші, ані другі

5. Комунальне підприємство.

6. Приватне підприємство.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .

4. Засновники суб’єктів господарювання:

1. Виробничий кооператив. А. держава в особі

уповноважених органів

2. Фермерське господарство. В. юридична особа

3. Господарське товариство. С. обидва суб’єкти

4. Казенне підприємство. D. ні перші, ані другі

5. Комунальне підприємство.

6. Приватне підприємство.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .

5. Засновники суб’єктів господарювання:

1. Виробничий кооператив. А. територіальна громада в особі

уповноважених органів

2. Фермерське господарство. В. фізична особа

3. Господарське товариство. С. обидва суб’єкти

4. Казенне підприємство. D. ні перші, ані другі

5. Комунальне підприємство.

6. Приватне підприємство.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .

6. Установчі документи суб’єктів господарювання:

1. Виробничий кооператив. А. статут

2. Фермерське господарство. В. положення

3. Командитне товариство. С. обидва документи

4. Казенне підприємство. D. ні перше, ані друге

5. Комунальне підприємство.

6. Приватне підприємство.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .

7. Установчі документи суб’єктів господарювання:

1. Повне товариство. А. засновницький договір

2. Фермерське господарство. В. положення

3. Командитне товариство. С. обидва документи

4. Казенне підприємство. D. ні перше, ані друге

5. Комунальне підприємство.

6. Приватне підприємство.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .

8. Послідовно вкажіть черги задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної господарської організації:

1. Вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів). 2. Вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами. 3. Вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

9. Послідовно вкажіть черги задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної господарської організації:

1. Вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів). 2. Вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності. 3. Вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

10. Послідовно вкажіть черги задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації неплатоспроможної господарської організації:

1. Вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом. 2. Вимоги громадян – довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників). 3. Вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому.

11. Послідовно вкажіть черги задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації неплатоспроможної господарської організації:

1. Вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом. 2. Вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів. 3. Витрати на оплату судового збору.

12. Послідовно вкажіть черги задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації неплатоспроможної господарської організації:

1. Вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів). 2. Вимоги громадян – довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників). 3. Вимоги кредиторів за договорами страхування.

Задача 1.У місті Я. діяли два комунальних унітарних підприємства: одне комерційне та інше некомерційне, які займалися діяльністю щодо утримання доріг та прилеглих до них територій.

З метою вивільнення земельної ділянки, на якій розташовувалося комерційне підприємство та погашення боргів некомерційного, міським головою було прийнято рішення ліквідувати обидва підприємства і на базі їх майна створити нове унітарне комерційне підприємство, яке б стало правонаступником лише комунального комерційного підприємства.

Підготовку необхідних документів для ліквідації діючих підприємств та утворення нового, було доручено директору комерційного комунального підприємства, який повинен був очолити нове підприємство.

Директор некомерційного комунального підприємства звернув увагу міського голови, на те, що вирішення таких питань не належить до його компетенції, і у разі ліквідації некомерційного унітарного підприємства його борги не вважаються погашеними, а повинні перейти до новоствореного підприємства.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 2.Міністерство промисловості видало наказ про утворення державного комерційного підприємства.

За умовами наказу підприємству на праві господарського відання передавалося майно необхідне для здійснення господарської діяльності. Розмір частки держави у статутному капіталі не визначався.

Державне підприємство уклало договір поставки із акціонерним товариством, однак умови договору першим не були виконані.

Акціонерне товариство пред’явило позов до держави в особі казначейства, в якому вимагало відшкодувати завдані йому невиконанням договору збитки.

Представник казначейства заперечив позов на тій підставі, що комерційні державні підприємства не фінансуються з державного бюджету, вони є самостійними суб’єктами господарювання щодо яких у держави існують лише корпоративні права. З цих міркувань держава не може нести відповідальності за зобов’язаннями свого комерційного підприємства, а воно повинно відповідати у межах належних йому грошових коштів.

Вирішіть спір.

Задача 3. Приватне підприємство «Лоза» отримало кредит по лінії ЄБРР під заставу нерухомого майна, що належить ВАТ “Прогрес”. Оскільки кредит не повернуто, банк звернув стягнення на заставлене майно. ВАТ “Прогрес” пред’явило позов до ПП «Лоза» і його засновника - Лозинського В.М. про відшкодування шкоди.

Лозинський В.М. вважає, що відповідати не повинен, оскільки безпосереднє управління підприємством здійснював директор – Божко І.Я.

Що таке приватне підприємство?

Чи обгрунтовані вимоги ВАТ “Прогрес” і заперечення Лозинського В.М.?

Складіть письмові пояснення на позовну заяву від імені Лозинського В.М.

Задача 4. Приватне підприємство «Номер» 12 січня уклало договір оренди офісного приміщення за адресою м.Львів, вул.І.Франка, 61. У квітні цього ж року в орган державної реєстрації було подано зміни до установчих документів, пов’язаних із зміною місцезнаходження.

Орган державної реєстрації у реєстрації змін відмовив у зв’язку з тим, що вони подані з порушенням встановленого 7-денного строку з дня зміни місцезнаходження. Одночасно орган державної реєстрації звернувся з позовом про примусове припинення приватного підприємства “Номер”.

Чи правомірні дії органу державної реєстрації?

Задача 5. Громадяни В., Я. та А. вирішили створити кооператив «Джерело».

Однак, державний реєстратор (реєстраційна служба Золочівського районного управління юстиції) відмовив в реєстрації статуту, оскільки підприємство з такою назвою вже діяло на території Золочівського району. Окрім того, сільськогосподарський кооператив може діяти лише як обслуговуючий, не вважається суб’єктом підприємницької діяльності, і тому повинен реєструватися в органах юстиції.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 6.Громадська організація «Просвіта», яка створена з метою підняття культурного та освітнього рівня своїх членів, виступила єдиним засновником господарського товариства, в статуті якого було передбачено, що воно є підприємством об’єднання громадян.

Бажаючи бути власником майна, яке буде набувати підприємство внаслідок своєї господарської діяльності, громадська організація передала належне їй майно утвореному підприємству на праві господарського відання, а за собою залишила право власності на це майно та на надходження підприємства після його державної реєстрації.

Предметом діяльності утвореного підприємства громадська організація обрала надання страхових і туристичних послуг.

Охарактеризуйте законність дій громадської організації.

Задача 7.Правлінняпідприємства споживчої кооперації прийняло рішення про утворення трьох філій у різних регіонах.

З метою організації діяльності філій були розроблені їх установчі документи, якими філії наділялися виключно повноваженнями щодо укладення господарських договорів від імені підприємства з іншими суб’єктами господарювання.

Для здійснення цього виду діяльності філіям виділялося на самостійний баланс відповідне майно і відкривалися рахунки у банківських установах.

В установчих документах філій було також передбачено положення про те, що вони не несуть відповідальності за зобов’язаннями підприємства споживчої кооперації, яке їх утворило, а підприємство не несе відповідальності за їх зобов’язаннями.

На Голову правління підприємства споживчої кооперації було покладено обов’язок здійснити легалізацію уворених філій.

Дайте правову оцінку рішенню правління підприємства споживчої кооперації. Як називається установчий документ філії? З якою метою створюється філія? Чим філія відрізняється від представництва?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.