Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правило 14. ОДИНАДЦЯТИМЕТРОВИЙ УДАР


11-метровий удар призначається в бік команди, гра­вець якої зробив одне з десяти порушень, що караються штрафним ударом, якщо це порушення сталося в межах її штрафного майданчика й м’яч у цей момент був у грі.

М’яч, забитий безпосередньо з 11-метрового удару, зараховується.

У випадку призначення 11-метрового удару в кінці тайму чи додаткового часу потрібно додати час для його виконання.

Розташування м’яча та гравців

М’яч установлюється на 11-метрову позначку.

Гравця, який пробиватиме 11-метровий yдap, потріб­но визначити до удару, повідомивши результат вибору арбітрові.

Воротар команди, проти якої призначений 11-метро­вий удар, до удару повинен залишатися на лінії своїх воріт між стояками, обличчям до гравця, який виконує удар.

Усі гравці, крім гравця, який виконує 11-метровий удар, повинні розташуватися:

· у межах футбольного поля;

· за межами штрафного майданчика команди, у ворота якої призначено 11-метровий удар;

· позаду 11-метрової позначки;

· на відстані не менше ніж 9,15 м від 11-метрової поз­начки.

Арбітр не повинен дозволяти виконання 11-метрового удару, доки гравці не розташуються відповідно до вимог пра­вила 14;приймає рішення про те, що 11-метровий удар за­вершено.

Процедура виконання удару:

· гравець, виконуючи 11-метровий удар, повинен спря­мувати його вперед;

· він не має права торкатися м’яча повторно до того моменту, доки його не торкнеться інший гравець;

· вважається, що м’яч введено в гру тоді, коли після удару ногою він зрушив із місця вперед.

Після виконання 11-метрового удару в основний час гри або в призначений для пробиття (чи повторного про­биття) додатковий час м’яч зараховується і у випадку, коли перш ніж повністю перетнути лінію воріт між стоя­ками і під поперечиною м’яч потрапить один раз або кілька разів у стояк, поперечину чи воротаря.

Порушення/санкції

Після того, як арбітр дав свисток на виконання 11-метрового удару, і до того, як м’яч увійде у гру, можливі порушення правил. Судді слід приймати такі рішення:

· коли гравець, який виконує удар, порушує Правила арбітр чекає результату удару;

· якщо м’яч потрапляє у ворота, удар повторюють;

· якщо м’яч не потрапляє у ворота, арбітр зупиняє гру і відновлює її вільним ударом, який виконує команда суперників.

Коли воротар порушує правила:

· арбітр чекає результату удару;

· якщо м’яч потрапляє у ворота, зараховується взяття воріт;

· якщо м’яч не потрапляє у ворота, удар повторюють.
Коли партнер гравця, який виконує 11-метровий удар, входить у штрафний майданчик або опиняється ближче ніж на 11 метрів до лінії воріт або ближче ніж на 9,15 м від 11-метрової позначки:

– арбітр дає змогу пробити 11-метровий удар;

– якщо м’яч потрапляє у ворота, удар повторюють;

– якщо м’яч не потрапляє у ворота, удар не повторюють;

– якщо м’яч відскакує від воротаря, поперечини або стояка воріт і цей гравець торкається м’яча, арбітр зу­пиняє гру і надає право вільного удару команді, яка обо­роняється.

Коли партнер воротаря входить у штрафний майдан­чик чи опиняється ближче ніж на 11 метрів до лінії воріт або ближче ніж на 9,15 м до 11-метрової позначки:

· арбітр дає змогу пробити 11-метровий удар;

· якщо м’яч потрапляє у ворота, гол зараховується;

· якщо м’яч не потрапляє у ворота, удар повторюють.
Коли гравці обох команд одночасно порушують пра­вила:

· 11-метровий удар повторюють.

Якщо після виконання 11-метрового удару гравець, який виконував удар, торкнеться м’яча по­вторно (але не рукою) до того, як м’яча торкнувся інший гравець, то:

· призначається вільний удар з місця, де сталося по­рушення Правил на користь команди суперників.

Якщо гравець, який виконував удар, торкається навмисне м’яча руками до того, як його торкнеться хтось з інших гравців, то:

· призначається штрафний удар на користь команди суперників з місця, де сталося порушення Правил.

Якщо м’яча, направленого в бік воріт, торкнеться хто-небудь із сторонніх осіб, то удар слід повторити.

Якщо м’яч відскочив у поле від воротаря, поперечини, стояків воріт, а потім його торкнувся хто-небудь із сто­ронніх осіб, то:

· арбітр повинен зупинити гру;

· гра поновлюється «спірним м’ячем» у тому місці, де відбулося стороннє втручання.

Правило 15. УКИДАННЯ М’ЯЧА

Укидання м’яча з-за бокової лінії – спосіб поновлення гри. М’яч зараховувати не можна, якщо він потрапить у во­рота безпосередньо після вкидання з-за бічної лінії. Укидання м’яча виконується:

· коли м’яч повністю перетнув бокову лінію;

· у тому місці, де м’яч перетнув бокову лінію;

· одним із суперників гравця, який останнім торкнув­ся м’яча перед його (м’яча) виходом за межі поля.

Процедура вкидання

У момент вкидання м’яча гравець, повинен:

· стояти обличчям до поля;

· розміщувати ступні ніг на боковій лінії або за боковою лінією поля;

· виконувати вкидання двома руками;

· випускати м’яч із замахом із-за голови.

Гравець, який виконав укидання, не має права тор­катися м’яча, доки до нього не торкнеться хто-небудь з інших гравців.

Гравці команди суперників повинні знаходитися на відстані не менше ніж 2 м від місця вкидання.

М’яч вступає в гру одразу, тільки-но опиниться в ме­жах поля.

Порушення/санкції

Укидання, яке виконує польовий гравець

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, гравець, який виконував укидання, торкається м’яча повторно (але не рукою) до того, як м’яча торкнувся інший гравець, то:

· призначається вільний удар на користь команди су­перників з місця, де було порушено Правила.

Якщо після вкидання м’яча гравець навмисне торк­неться м’яча руками до того, як його торкнувся інший гравець, то:

· призначається штрафний удар на користь команди суперників з місця, де було порушено Правила;

· призначається 11-метровий удар, якщо це порушен­ня сталося у власному штрафному майданчику.

Укидання, яке виконує воротар

Якщо після вкидання м’яча з-за бокової лінії воротар удруге торкнеться м’яча (але не рукою) до того, як м’яча торкнеться інший гравець, то:

· призначається вільний удар на користь команди су­перника з місця, де було порушено правила.

Якщо після вкидання м’яча з-за бокової лінії воротар навмисне повторно перший торкнеться м’яча рукою:

· призначається штрафний удар на користь команди суперника з місця порушення, що сталося за межами його штрафного майданчика, або в штрафному майданчику супротивної команди призначається вільний удар на користь команди супер­ника з місця порушення, що сталося в його штрафному майданчику.

Якщо гравець суперників нечесним способом дезорієн­тує гравця, що виконує вкидання з-за бокової лінії, і за­важає йому виконати своє завдання, то:

• це розцінюється як неспортивна поведінка, за що по­рушника слід попередити, показавши йому жовту картку.

У випадку будь-якого іншого порушення правила 15:

• право на вкидання м’яча з-за бокової лінії передається команді суперника.

Правило 16. УДАР ВІД ВОРІТ

Удар від воріт – це один із способів поновлення гри. М’яч, забитий безпосередньо після удару від воріт, за­раховується, але тільки у ворота супротивної команди. Удар від воріт призначається у тому випадку, коли:

· м’яч повністю перетнув лінію воріт після того, як до нього останнім торкнувся гравець команди, що ата­кує, і при цьому м’яч не буде забито у ворота за умовами правила 10.

Процедура виконання:

· удар виконує ногою гравець команди, що захищаєть­ся, з будь-якого місця майданчика воріт;

· усі суперники повинні перебувати за межами штрафного майданчика і залишатися там, доки м’яч не ввійде у гру;

· гравець, який виконував удар від воріт, не має права торкатися м’яча доти, доки його не торкнеться інший гравець;

· вважається, що м’яч увійшов у гру, коли він після удару ногою, не торкнувшись жодного гравця, покине межі штрафного майданчика.

Порушення/санкції

Якщо після удару ногою м’яч, не торкнувшись нікого з гравців, не вийшов за межі штрафного майданчика, то:

· удар від воріт повторюють.

Удар від воріт, який виконав польовий гравець

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, гравець, який виконав удар від воріт, торкнеться його повторно (але не рукою) до того, як м’яча торкнеться інший гравець, то:

· призначається вільний удар на користь суперників з місця, де сталося порушення Правил (див. виняток правила 8).

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, гравець, який виконав удар від воріт, навмисне торкнеться його руками до того, як м’яча торкнувся інший гравець, то:

· призначається штрафний удар на користь суперників з місця порушення Правил (див. виняток правила 8);

· призначається 11-метровий удар, якщо порушення було допущено в межах власного штрафного майданчика.

Удар від воріт, який виконав воротар

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, воротар, який виконав удар від воріт, торкнеться м’яча повторно (але не рукою) до того, як м’яча торкнеться інший гравець, то:

· призначається вільний удар на користь суперників з місця, де сталося порушення Правил (див. виняток правила 8).

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, воротар, який виконав удар від воріт, навмисне торкнеться його руками до того, як м’яча торкнеться інший гравець, то:

· призначається штрафний удар на користь команди суперників з місця порушення, що сталося за межами його штрафного майданчика (див. виняток правила 8);

· призначається вільний удар на користь команди су­перників з місця порушення, що сталося в його штраф­ному майданчику.

У випадку будь-яких інших порушень правила 16:

· удар від воріт повторюють.

Правило 17. КУТОВИЙ УДАР

Кутовий удар – це один із способів поновлення гри. М’яч, забитий безпосередньо з кутового удару, зарахо­вується, але тільки у ворота команди суперників. Кутовий удар призначається в тому випадку, коли:

· м’яч повністю перетнув лінію воріт по землі чи в повітрі після того, як до нього останнім торкнувся гра­вець команди, що захищається, і при цьому м’яч не було забито у ворота за умовами правила 10.

Процедура виконання:

· м’яч встановлюють у середині кутового сектора біля флагштока, розміщеного ближче до місця виходу м’яча за лінію воріт;

· кутовий флагшток переставляти заборонено;

· перед виконанням кутового удару гравці команди суперників повинні перебувати не ближче ніж за 9,15 м від м’яча доти, доки м’яч не ввійде в гру;

· м’яч вводить у гру ударом ноги гравець команди, яка атакує;

· вважають, що м’яч увійшов у гру в той момент, коли він після удару ногою зрушить із місця;

· гравець, який виконав кутовий удар, не має права торкатися м’яча повторно, доки його не торкнеться ін­ший гравець.

Порушення/санкції

Кутовий удар, який виконав польовий гравець.

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, гравець, що виконав удар, торкнеться його повторно (але не рукою) до того, як м’яча торкнувся інший гравець, то:

· призначається вільний удар на користь команди су­перників із місця, де сталося порушення Правил (див. правило 8).

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, гравець, що виконав кутовий удар, навмисне торкнеться його рукою до того, як м’яча торкнувся інший гравець, то:

· призначається штрафний удар на користь команди суперників із місця, де сталося порушення правил;

· призначається 11-метровий удар, якщо це порушен­ня сталося в межах штрафного майданчика гравця, який зіграв рукою.

Кутовий удар, який виконав воротар

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, воротар, що виконав кутовий удар, навмисне торкнеться м’яча по­вторно (але не рукою) до того, як м’яча торкнувся інший гравець, то:

· призначається вільний удар на користь команди су­перників з місця, де сталося порушення Правил (див. правило 8).

Якщо після того, як м’яч увійшов у гру, воротар, котрий виконав кутовий удар, навмисне торкнеться м’яча рука­ми до того, як м’яча торкнувся інший гравець, то:

· призначається штрафний удар на користь команди суперників з місця порушення, яке сталося за межами його штрафного майданчика;

· призначається вільний удар на користь команди су­перників з місця порушення, яке сталося в його штраф­ному майданчику (див. виняток правила 8).

У випадку будь-якого іншого порушення правила 17:

· кутовий удар повторюють.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.