Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ


План-конспект уроку з англійської мови для учнів 7-х класів

Урок 1

Тема: Повторення Introduction

Підтема:Знову до школи.

Мета:Повторити й активізувати лексику теми.

Повторити правила побудови розповідних, питальних та заперечних речень у минулому неозначеному часі.

Формувати навички діалогічного мовлення. Продовжувати навчати учнів писати міні-твори. Тренувати учнів у читанні та письмі. Розвивати комунікативні здібності. Виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Обладнання:Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (HO1), (HO2).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання. Поздоровлення з початком навчального року.

Т:You are at school again and I'm happy to see you. You have grown up during the summer holidays. Now you are pupils of the seventh form and I hope this year will be very successful and productive for you. You know that you should be hard-working and attentive to get good results in studying. So let's start our first lesson this year.

Introduction 2. Знайомство з метою та завданнями навчання в 7 класі.

Т:This year we'll continue studying English and the textbook «We Learn English» by Alia Nesvit will help us. This textbook consists of an introduction and 6 units. There is Grammar Reference, list of the irregular verbs and vocabulary at the end of the book. This year we are going to learn about British and Ukrainian families, their traditions and the food we enjoy, health and sport, about cinema and theatre. We will travel around the capital of our country and the capital of Great Britain. You will know a lot of new and interesting facts and I hope you will improve your knowledge of English.

Presentation of the Textbook 3. Знайомство з підручником.

Т:Let’stake your textbooks. How many units are there in this textbook? What are the names of these units? What are we going to study in them? What sections are there at the end of the book? What information can you find in these sections? Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.


Aim 4. Повідомлення теми та мети уроку.

Т:Now let's open the page of our first lesson. This is page four. Look at the picture and tell what we are going to talk about during our lesson today. Один-двоє учнів відповідають на запитання.

Warming up 5. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра «Popular Ways to Have a Summer Rest».

Клас розподіляється на дві групи, члени кожної з яких отримують картки (НО1) і заповнюють їх, ставлять один одному запитання. По закінченні роботи двоє-троє представників від кожної групи повідомляють результати опитування. Потім один з учнів робить висновки щодо найпопулярніших способів проводити канікули. Учи­тель стежить за правильністю граматичної будови речень.

Т:Ask your friends what they did during the summer holidays.


HO1:

What did your friends do during… June: ________________________________________________________________________________ July: _________________________________________________________________________________ August: ______________________________________________________________________________

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary and Grammar Revision 1. Повторення лексико-граматичного матеріалу.

1) Складання Mind-Мар.

Учитель записує на дошці підзаголовок «Summer Activities» і пропонує учням за одну хвилину написати якомога більше видів діяльності, якими діти можуть за­йматися влітку. По закінченні роботи той, хто пригадав найбільше слів, записує їх на дошці. Решта учнів доповнює його відповідь своїми варіантами. Учитель перевіряє правильність написання слів.

2) Гра «Make up a Sentence».

Клас розподіляється на дві групи. Троє учнів з кожної групи отримують по одній картці з. набору (Н02). Один з них біля дошки утворює і записує розповідне ре­чення в минулому часі, вживаючи подані в картці слова. Інші двоє членів його групи мають записати відповідні заперечне та питальне речення. Потім другий учень із карткою складає наступне розповідне речення, до якого члени його гру­пи мають утворити заперечне і питальне, і т. д, За кожне правильно записане ре­чення команда отримує один бал. Перемагає та, яка набере більше балів.

Т:Make up sentences using the words. Write negative and interrogative forms to these sentences.


 


HO2:

Mike/fish/in summer Paul/go climbing/in summer Linda/swim in the sea/in summer
Peter and John/ride bikes/in summer Helen/fly to Brazil/in summer Sue and Meg/visit grandparents /in summer

 

Reading 2. Читання діалогів. Bnp. 1a (c. 4).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями.

Т:What questions do you ask your friends when you meet them after the holidays? What do you talk about?

Двоє-троє учнів відповідають на запитання.

Т:Now let's read the dialogues and find out what children did during summer

holidays.

2) Reading. Етап читання.

Двоє учнів читають за ролями перший діалог, потім двоє інших учнів — другий. Учитель контролює правильність вимови слів.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту діалогів.

Т:Now listen and tell who: went hiking with his/her friends in summer; went to England; swam with an aqualung; enjoys hiking in the mountains; learnt the language with a native speaker. Учні називають відповідні імена дітей з діалогів.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1—2 (с. 1), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Заключна беседа з учнями.

Т:Today we had our first lesson after your holidays. What did you revise during this lesson? What activities did we do? What activities did you like? What activities were difficult for you? What else would you like to revise?

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 7-х класів

Урок 1

Тема: Повторення Introduction

Підтема:Знову до школи.

Мета:Повторити й активізувати лексику теми.

Повторити правила побудови розповідних, питальних та заперечних речень у минулому неозначеному часі.

Формувати навички діалогічного мовлення. Продовжувати навчати учнів писати міні-твори. Тренувати учнів у читанні та письмі. Розвивати комунікативні здібності. Виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Обладнання:Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (HO1), (HO2).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.