Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Погашення зіпсованих перевізних документів


Погашенню підлягають зіпсовані перевізні документи, що були оформлені через систему у випадку, якщо ці документи :

1) не чітко і неповністю надруковані, надрукована інформація зсунута відносно друкарської розмітки бланка;

2) переписані вручну з екрана в зв’язку з відмовою принтера;

3) мають місце розходження між серією та номером бланка, надрукованими в службовому рядку перевізного документа, і друкарськими серією та номером бланка;

4) помилково оформлені (в результаті помилки касира або непорозуміння з Відправником, що виявляється після друку перевізного документа).

Погашення зіпсованих перевізних документів виконується у касі безпосередньо під час діалогу з пасажиром при виявленні помилок у перевізному документі або у разі відмови від його викупу.

Погашення зіпсованих перевізних документів виконується тільки на тому терміналі, на якому був оформлений даний перевізний документ, та тим же самим касиром, який здійснював оформлення даного перевізного документа.

Погашення можливе в межах встановленої часової константи з моменту оформлення перевізного документа.

Погашення може бути:

1) коротким.

Коротке погашення виконується наступним замовленням після оформлення перевізного документа.

2) звичайним.

Звичайне погашення можливо виконати протягом 1-ї години після оформлення перевізного документа.

3)примусовим.

Примусове погашення виконується з формуванням ознаки ТЕРМIН ПОГАШЕННЯ ЗАКIНЧИВСЯ! та складанням відповідного акта (Додаток В). Примусове погашення може бути здійснено тільки з дозволу адміністратора пункту продажу, на якому був оформлений перевізний документ. Примусове погашення можливо виконати протягом 6 діб, але в межах поточного місяця фінансової звітності .

Всі зіпсовані перевізні документи повинні бути погашені до отримання касиром кінцевого звіту за зміну і завірені старшим касиром протягом зміни. Якщо касир одержав кінцевий звіт за зміну, а в наявності є непогашені зіпсовані перевізні документи, касир повинен отримати початковий звіт, погасити дані зіпсованого документа, а потім знову отримати кінцевий звіт касира.

Для того, щоб виконати погашення перевізного документа, касиру необхідно у вікні “Вибір виду роботи з перевізними документами” підвести курсор під поле ПОГАШЕННЯ і натиснути клавішу Enter. Після натиснення клавіші Enter на екран пред'являється діалогове вікно “ Замовлення на погашення перевізного документа” [Рисунок 13-4].

 

ПОГАШЕННЯ ПЕРЕВIЗНОГО ДОКУМЕНТА V 3.01 вiд 2001-09-17 P 70 R 025     F _________________ ___   K _   I _         F1-Допомога F3-Вихiд F4 - решта ENTER-Виконати F9-Дубль 12-05-2001 15:32:45 Г 457,26 N 203125

 

 

Рисунок 13-4 - Діалогове вікно “Замовлення на погашення перевізного документа”

У верхній частині даного вікна відображається код операції - Р70 R25.

Для виконання короткого погашення перевізного документа достатньо у ключі K зазначити номер документа у замовленні (цифра після шифру перевізного документа, що погашається). Ключі F та Iпривиконаннікороткого погашення не заповнюються.

Для виконання звичайного погашення перевізного документа необхідно у ключі Fзазначититакіреквізити службового рядказ перевізного документа:

1) захиснийкод перевізного документа (3 знаки);

2) шифр (1 знак) та номер документа в замовленні (1 цифра);

3) номер замовлення в системі (7 знаків);

4) дата оформлення перевізного документа (4 знаки - день та місяць).

Ключі К та Iпри виконаннізвичайного погашення не заповнюються.

Для виконання примусового погашення перевізного документа необхідно зазначити:

1) у ключі F зазначити реквізити службового рядка з перевізного документа, що погашається (захисний код перевізного документа, шифр та номер документа в замовленні, номер замовлення в системі, дата оформлення перевізного документа);

2) у ключі Iзазначитилітеру Х.

Ключ Кпри виконанніпримусового погашення не заповнюється.

Призначення функціональних клавіш діалогового вікна “Введення замовлення на погашення перевізного документа”:

1) F1 - ДОВІДКА

довідка про призначення ключів діалогового вікна;

2) F3 - ВИХІД

перехід до діалогового вікна “Вибір виду роботи з перевізними документами”;

3) Enter -ВИКОНАТИ

Відправлення замовлення на погашення перевізного документа для обробки до системи. Якщо умови погашення документа виконуються, на екран пред'являється діалогове вікно „Сформований документ погашення перевізного документа” [Рисунок 13-5].

 

  ПОГАШЕНО В-9.06 ГРН. БАГ В №620К D.20.12 Ч.19:46 КИЇВ ПАС П-З - ХЕРСОН - КАХОВКА ОДС ЯЯ 000004 ФВЮ Б1 0063281 111202 1450 К88К89 ПОГАШЕНО В-9.06ГРН.=ПР.ПЛ.7.55+ПДВ 1.51     F4-ДРУК F12-ВIДМОВА 11-12-2005 14:50:03

 

 

Рисунок 13-5 - Діалогове вікно “Сформований документ погашення перевізного документа

Якщо реквізити із службового рядка перевізного документа, що вказуються для виконання погашення зазначені невірно, у нижній частині діалогового вікна „Погашення перевізного документа” пред'являється повідомлення ПЕРЕВІЗНИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЗНАЙДЕНО.

Якщо термін погашення, встановлений в межах часової константи, закінчився, у нижній частині діалогового вікна “Погашення перевізного документа“ пред'являється повідомлення ТЕРМІН ПОГАШЕННЯ ЗАКІНЧИВСЯ..

Якщо перевізний документ вже був повернений, у нижній частині діалогового вікна “Погашення перевізного документа“ пред'являється повідомлення ПЕРЕВІЗНИЙ ДОКУМЕНТ ВЖЕ ПОВЕРНЕНО;

4) F4 – РЕШТА.

Перехід у діалогове вікно "Розрахунок решти";

5) F9 - ДУБЛЬ

При натисненні функціональної клавіші F9 на екран пред'являється діалогове вікно з документами останнього замовлення (за наявності).

У діалоговому вікні „Сформований документ погашення перевізного документа” касир може натиснути одну з таких клавіш:

1) F4- ДРУК

Для друку документа погашення касир повинен вставити в принтер бланк “Допоміжний документ” і натиснути клавішу F4. Після натиснення клавіші F4відбувається друк документа «Погашення перевізного документа» та перевізний документ вважається погашеним;

F12 - ВІДМОВА

відмова від друку документа при погашенні.

Після натиснення клавіші F12 інформація про погашення перевізного документа до системи не заноситься, удіалоговому вікні “Введення замовлення на погашення перевізного документа” пред'являється повідомлення Замовлення анульовано, здійснюється перехід до діалогового вікна “Замовлення на погашення перевізного документа”.

У системі передбачена можливість друку дубля документа „Погашення перевізного документа”. Дубль документа може бути отриманий безпосередньо після друку оригіналу документа „Погашення перевізного документа” при натисненні на клавішу F9ОСТ. ВІДП. Друк дубля відбувається при натисненні на клавішу F4–друк.

Документ „Погашення перевізного документа” касир скріпляє з погашеним перевізним документом та по закінченні зміни передає разом зі звітом до ЦОП.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.